Výskum

Výskum

Bibliograficko – informačné služby

  • spracovanie, vydávanie bibliografií a informačných materiálov predovšetkým regionálneho zamerania
  • poskytovanie odborných knihovnícko-bibliografických regionálnych a faktografických Informácií
  • poskytovanie konzultačných služieb

Rešeršné služby

Vyhľadávanie údajov na žiadanú tému v dokumentoch. Môžu byť poskytnuté ústne aj písomne.

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE JÓZSEFA SZINNYEIHO V KOMÁRNE ZA ROK 2018

Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2019

Regionálne súpisy

015(437.614.1)(05)“2020
Súpis periodík vychádzajúcich v komárňanskom regióne za rok 2020 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 11 s.

015(437.614.1):929(059)“2022“
Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2022 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 16 s. [v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice]

015(437.614.1)(05)“2019“
Súpis periodík vychádzajúcich v komárňanskom regióne za rok 2019 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2020. 12 s.

015(437.614.1):929(059)“2021“
Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2021 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2020. 35 s. [v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice]

015(437.614.1)(05)“2018“
Súpis periodík vychádzajúcich v komárňanskom regióne za rok 2018 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2019. 13 s.

015(437.614.1):929(059)“2020“
Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2020 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2019. 36 s. [v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice]

015(437.614.1)(05)“2017“
Súpis periodík vychádzajúcich v komárňanskom regióne za rok 2017 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 15 s.

015(437.614.1):929(059)“2019“
Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2019 / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 55 s. [v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice

Bibliografie a biobibliografické letáky k podujatiam

015:821.162.4-3(01)
Matej Zámečník: spisovateľ – autor kníh pre deti / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Kristína Baluchová: spisovateľka pre deti / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Miro Kapusta: biobibliografický leták / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Peter Gajdošík: spisovateľ – autor kníh pre deti / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3:7.071.3:792(01)
Margit Garajszki: spisovateľka, prekladateľka, divadelná kritička / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Petra Nagyová Džerengová: biobibliografický leták / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Ondrej Sokol: biobibliografický leták / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Gabika Futová: biobibliografický leták / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:75:76(01)
Miroslav Regitko: výtvarník, ilustrátor, karikaturista / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

 015:910:7.071.3(01)
Marta Rajková: cestovateľka, blogerka, prekladateľka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2021. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Monika Jakubeczová / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2020. 4 s.

015:910:007:7.071.3(01)
Marta Rajková: cestovateľka, blogerka, prekladateľka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2020. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Andrea Coddington: spisovateľka, prekladateľka a novinárka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2020. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Ivana Havranová: novinárka, spisovateľka, publicistka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2020. 4 s.

015:821.162.4-3(01)
Anton Andrej Pižurný: publicista, spisovateľ a textár / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2019. 2 s.

015:007(01)
Arpád Soltész: investigatívny žurnalista / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2019. 2 s.

015:821.162.4-3(01)
Renáta Názlerová: žena mnohých profesií, záujmov a vášní / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 2 s.

015:821.162.4-3(01)
Boris Filan: textár, spisovateľ, dramaturg… / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:93/99(01)
Miroslav Michela: biobibliografický leták / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:821.162.4-3(01)
Kristína Baluchová: spisovateľka, filantropka, psychologička / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:76(01)
Mgr. art. Petra Štefanková : ilustrátorka a grafická dizajnérka / Zost. Eva Ďurčová.
Komárno: KJSZ, 2018. 2 s.

015:821.162.4-3(01)
Anton Andrej Pižurný: publicista, spisovateľ a textár / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 2 s.

015:821.162.4-3(01)
Milan Zacha Kučera: záhadológ / Zost. Eva Ďurčová.- Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:821.162.4-3(01)
Eva Bacigalová: spisovateľka, nezávislá novinárka, blogerka, vedie OZ Amazonky / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:821.162.4-3(01)
Juraj Červenák: autor fantasy, historicko-dobrodružnej literatúry v slovenskom, českom a poľskom jazyku / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l. 

015:612.3:821.162.4-3(01)
Igor Bukovský: lekár, propagátor zdravej výživy / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l. 

015:821.162.4-3(01)
Jana Pronská: slovenská spisovateľka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:821.162.4-3(01)
Mark E. Pocha a Juraj Thal: hororista a detektívkár / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:57:821.162.4-3(01)
Gustáv Murín: prírodovedec, biológ a spisovateľ / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:821.162.4-3(01)
Lea Bazalová: spisovateľka, autorka románov / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:612.821.2(01)
Libuše Chiara Hladeková: trénerka pamäti, jogy smiechu a koučka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:613.24:821.162.4-3(01)
Patrícia Molnárová Turiničová: autorka knihy receptov pri histamínovej intolerancii / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:821.162.4-3(01)
Katarína Gillerová: predstaviteľka ženskej literatúry / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

015:7.097.071.2:821.162.4-3(01)
Emma Tekelyová: moderátorka a spisovateľka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.

           

 

    
Metodické materiály

027.53(437.614.1)(059)“2020“
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020 / Zost. Ing. Mária Fabó. Komárno: KJSZ, 2021. 13 s.

027.53(437.614.1)(059)“2021“
Plán činnosti a hospodárenia na rok 2021 / Zost. Ing. Mária Fabó. Komárno: KJSZ, 2021.

027.53(437.614.1)(059)“2019“
Vyhodnotenie činnosti za rok 2019 / Zost. Renáta Filková. Komárno: KJSZ, 2019.

027.53(437.614.1)(059)“2020“
Plán činnosti na rok 2020 / Zost. Renáta Filková. Komárno: KJSZ, 2019.

027.53(437.614.1)(059)“2018“
Vyhodnotenie činnosti za rok 2018 / Zost. Renáta Filková. Komárno: KJSZ, 2018.

027.53(437.614.1)(059)“2019“
Plán činnosti na rok 2019 / Zost. Renáta Filková. Komárno: KJSZ, 2018.

Edičná činnosť

1. Súpis periodík vychádzajúcich v komárňanskom regióne za rok 2017 / Zost. Eva Ďurčová.
Komárno: KJSZ, 2018. 15 s.
2. Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2019 / Zost. Eva
Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 55 s. [v elektronickej podobe na webovej stránke
knižnice]
3. Kristína Baluchová: spisovateľka, filantropka, psychologička / Zost. Eva Ďurčová.
Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
4. Mgr. art. Petra Štefanková: ilustrátorka a grafická dizajnérka / Zost. Eva Ďurčová.
Komárno: KJSZ, 2018. 2 s.
5. Anton Andrej Pižurný: publicista, spisovateľ a textár / Zost. Eva Ďurčová.
Komárno: KJSZ, 2018. 2 s.
6. Milan Zacha Kučera: záhadológ / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
7. Eva Bacigalová: spisovateľka, nezávislá novinárka, blogerka, vedie OZ Amazonky /
Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
8. Juraj Červenák: autor fantasy, historicko-dobrodružnej literatúry v slovenskom, českom
a poľskom jazyku / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
9. Igor Bukovský: lekár, propagátor zdravej výživy / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ,
2018. 1 l.
10. Jana Pronská: slovenská spisovateľka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
11. Marc E. Pocha a Juraj Thal: hororista a detektívkár / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
12. Gustáv Murín: prírodovedec, biológ a spisovateľ / Zost. Eva Ďurčová. Komárno:
KJSZ, 2018. 1 l.
13. Lea Bazalová: spisovateľka, autorka románov / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ,
2018. 1 l.
14. Libuše Chiara Hladeková: trénerka pamäti, jogy smiechu a koučka / Zost. Eva Ďurčová.
Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
15. Patrícia Molnárová Turiničová: autorka knihy receptov pri histamínovej intoleranci /
Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ, 2018. 1 l.
16. Katarína Gillerová: predstaviteľka ženskej literatúry / Zost. Eva Ďurčová. Komárno:
KJSZ, 2018. 1 l.
17. Emma Tekelyová: moderátorka a spisovateľka / Zost. Eva Ďurčová. Komárno: KJSZ,
2018. 1 l.

december 2022

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Udalosti pre november

29th

Udalosti pre november

30th

Udalosti pre december

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

2nd

Udalosti pre december

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

6th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

19th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

27th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

30th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

31st

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj