Vítame Vás

Vítame Vás

Vitajte na stránke Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Knižnica Józsefa Szinnyeiho je verejná, univerzálna knižnica. Je rozpočtovou organizáciou
Nitrianskeho samosprávneho kraja, získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje svoj
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií.

Poskytuje knižnično – informačné a bibliograficko – informačné služby,zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Je centrom metodickej a koordinačnej činnosti pre ostatné verejné knižnice v okrese Komárno.

Prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce. Vydáva pre potreby knižnice a na propagáciu knižničnej činnosti periodické a neperiodické publikácie. Je regionálnym strediskom informácií, buduje a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu. Organizuje kultúrno – spoločenské podujatia pre svojich čitateľov a pre verejnosť.

Knižnica poskytuje svoje služby v dvoch budovách na ul.Eötvösa č. 35 a na ul. Palatínovej č. 8.

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti pre marec

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

2nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

6th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

19th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

21st

Udalosti pre marec

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

23rd

Udalosti pre marec

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

27th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

30th

Žiadné podujatie
Udalosti pre marec

31st

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj