Vítame Vás

Vítame Vás

Vitajte na stránke Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Knižnica Józsefa Szinnyeiho je verejná, univerzálna knižnica. Je rozpočtovou organizáciou
Nitrianskeho samosprávneho kraja, získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje svoj
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií.

Poskytuje knižnično – informačné a bibliograficko – informačné služby,zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Je centrom metodickej a koordinačnej činnosti pre ostatné verejné knižnice v okrese Komárno.

Prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce. Vydáva pre potreby knižnice a na propagáciu knižničnej činnosti periodické a neperiodické publikácie. Je regionálnym strediskom informácií, buduje a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu. Organizuje kultúrno – spoločenské podujatia pre svojich čitateľov a pre verejnosť.

Knižnica poskytuje svoje služby v dvoch budovách na ul. Eötvösa č. 35 a na ul. Palatínovej č. 8.

máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti pre máj

1st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

3rd

Udalosti pre máj

4th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

5th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

6th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

7th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

8th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

9th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

10th

Udalosti pre máj

11th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

12th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

13th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

14th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

15th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

16th

17:00 - 19:00

Cineama 2024

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Udalosti pre máj

17th

Udalosti pre máj

18th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

19th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

20th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

21st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

24th

Udalosti pre máj

25th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

26th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

27th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

28th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

29th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

30th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

31st

Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj