Vítame Vás

Vítame Vás

Vitajte na stránke Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Knižnica Józsefa Szinnyeiho je verejná, univerzálna knižnica. Je rozpočtovou organizáciou
Nitrianskeho samosprávneho kraja, získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje svoj
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií.

Poskytuje knižnično – informačné a bibliograficko – informačné služby,zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Je centrom metodickej a koordinačnej činnosti pre ostatné verejné knižnice v okrese Komárno.

Prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce. Vydáva pre potreby knižnice a na propagáciu knižničnej činnosti periodické a neperiodické publikácie. Je regionálnym strediskom informácií, buduje a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu. Organizuje kultúrno – spoločenské podujatia pre svojich čitateľov a pre verejnosť.

Knižnica poskytuje svoje služby v dvoch budovách na ul. Eötvösa č. 35 a na ul. Palatínovej č. 8.

február 2024

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Udalosti pre január

30th

Udalosti pre február

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

2nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

6th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

8th

Udalosti pre február

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

19th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

20th

Udalosti pre február

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

27th

Udalosti pre február

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre február

29th

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj