Vítame Vás

Vítame Vás

Vitajte na stránke Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Knižnica Józsefa Szinnyeiho je verejná, univerzálna knižnica. Je rozpočtovou organizáciou
Nitrianskeho samosprávneho kraja, získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje svoj
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií.

Poskytuje knižnično – informačné a bibliograficko – informačné služby,zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Je centrom metodickej a koordinačnej činnosti pre ostatné verejné knižnice v okrese Komárno.

Prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce. Vydáva pre potreby knižnice a na propagáciu knižničnej činnosti periodické a neperiodické publikácie. Je regionálnym strediskom informácií, buduje a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu. Organizuje kultúrno – spoločenské podujatia pre svojich čitateľov a pre verejnosť.

Knižnica poskytuje svoje služby v dvoch budovách na ul. Eötvösa č. 35 a na ul. Palatínovej č. 8.

september 2023

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Udalosti pre september

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

2nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

6th

Udalosti pre september

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

19th

Udalosti pre september

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

27th

Udalosti pre september

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

30th

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj