Vítame Vás

Vítame Vás

Vitajte na stránke Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Knižnica Józsefa Szinnyeiho je verejná, univerzálna knižnica. Je rozpočtovou organizáciou
Nitrianskeho samosprávneho kraja, získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje svoj
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií.

Poskytuje knižnično – informačné a bibliograficko – informačné služby,zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Je centrom metodickej a koordinačnej činnosti pre ostatné verejné knižnice v okrese Komárno.

Prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce. Vydáva pre potreby knižnice a na propagáciu knižničnej činnosti periodické a neperiodické publikácie. Je regionálnym strediskom informácií, buduje a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu. Organizuje kultúrno – spoločenské podujatia pre svojich čitateľov a pre verejnosť.

Knižnica poskytuje svoje služby v dvoch budovách na ul.Eötvösa č. 35 a na ul. Palatínovej č. 8.

december 2022

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Udalosti pre november

29th

Udalosti pre november

30th

Udalosti pre december

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

2nd

Udalosti pre december

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

6th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

19th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

27th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

30th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

31st

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj