Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Komárno
ul. Eötvösa 35. , 945 33 Komárno

Oddelenie pre dospelých čitateľov – Beletria, Oddelenie pre deti a mládež, Čitáreň
ul. Eötvösa 35. , 945 33 Komárno, 035/7725965, beletria@kniznicakomarno.sk, detske@kniznicakomarno.sk

Oddelenie pre dospelých čitateľov – Náučná literatúra, Študovňa, Úsek bibliografie a regionalistiky
ul. Palatínova 8., 945 01 Komárno 035/7713552, pobocka@kniznicakomarno.sk, studovna@kniznicakomarno.sk, bibliograf@kniznicakomarno.sk

Útvar riaditeľa

Riaditeľka
Ing. Mária Fabóová
riaditel@kniznicakomarno.sk
035/7725966

Zástupkyňa riaditeľky
PaedDr. Ágnes Török
metodik@kniznicakomarno.sk
035/7725966

Ekonómka
Stanislava Pelantová
ekonom@kniznicakomarno.sk
035/7728420

Pokladnička
Alžbeta Obermajerová
sekretariat@kniznicakomarno.sk 035/7725966

Metodik
PaedDr. Ágnes Török
metodik@kniznicakomarno.sk

035/7725966

Marketing
Lilla Kocskovics Reczai
marketing@kniznicakomarno.sk

Technik
Tibor Gendiar
technik@kniznicakomarno.sk


Hlavná budova (ul. Eötvösa 35.)

Informačný pult
Katarína Riszdorferová
dospele@kniznicakomarno.sk

Oddelenie pre dospelých čitateľov – krásna literatúra
Éva Bajnok
Tímea Jónás Vaszily
Tímea Takács
beletria@kniznicakomarno.sk
035/7725965

Oddelenie pre deti a mládež
Boglárka Finta Dobos
Gabriela Jeneiová
Katarína Ölvecká
detske@kniznicakomarno.sk
035/7725966

Úsek doplňovania a spracovania knižničných fondov
Erika Komjátiová
akvizicia@kniznicakomarno.sk


Pobočka (Palatínova ulica 8.)

Oddelenie náučnej literatúry
Margita Erősová
Mgr. Bernadeta Koóšová
pobocka@kniznicakomarno.sk
035/7713552

Úsek bibliografie a regionalistiky
Mgr. Eva Ďurčová
bibliograf@kniznicakomarno.sk
035/7713552

Študovňa
Mgr. Ildikó Serédiová
studovna@kniznicakomarno.sk