Rozprávkový kútik pre všetkých Rozprávkový kútik pre všetkých

Tohoročný Rozprávkový kútik začal poslednú sobotu v januári. Témou bol čas; ročné obdobia a ich striedanie. Z rozprávky O dvanástich…...

2023.02.01.
Betlehemské hry v knižnici Betlehemské hry v knižnici

Žiaci 3.B triedy Školy na Ulici práce, pod dohľadom pani učiteľky Ildikó Konczer, zavítali do našej knižnice. Prekvapením bolo predstavenie…...

2022.12.16.
Pom Pom na javisku Pom Pom na javisku

2. apríla mal István Csukás narodeniny. Oživiac jeho známe rozprávkové postavy, resp. Čítajúc z jeho knižiek sme si na neho spomínali....

2022.09.12.
Založili sme klub Rozprávkového kútika Založili sme klub Rozprávkového kútika

Pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho bol založený „Klub Rozprávkového kútika“, ktorý už 10 rokov úspešne funguje.  Zakladateľkami klubu sú Gabriella Jenei…...

2022.09.12.
Rozlúčka so zimou Rozlúčka so zimou

Témou tohtoročných prvých detských aktivít pod názvom ROZPRÁVKOVÝ KÚTIK bola „Rozlúčka so zimou – Očakávanie jari“. Deti si pomocou knihovníčok,…...

2022.09.12.