História knižnice

História knižnice

Predchodkyňa súčasnej knižnice

Predchodkyňa súčasnej knižnice – Knižnica Komárňanskej župy – bola založená v roku 1831. Fond knižnice pozostával zo súkromných zbierok redaktora, spisovateľa, riaditeľa peštianskeho divadelného súboru a komárňanského rodáka Istvána Kultsára. Vo svojej záveti venoval župe 5000 kníh. Knižnica obsahovala literatúru v gréčtine, latinčine, francúžtine, nemčine a maďarčine.

Väčšina kníh pochádzala zo 16. a 17. storočia. Krásnu literatúru z 19. storočia tvorili preklady diel zahraničných autorov. Boli tu prvé vydania maďarskej dramatickej literatúry a vedecká literatúra 18. storočia.

Postupne sa do tejto knižnice včlenili fondy rôznych spolkov a združení, ďalšími darcami boli bibliograf József Szinnyei st. a rodina Ghyczyovcov. Na začiatku 20. storočia sa tento fond rozrástol na 40 000 zväzkov. Prvé zmienky o výpožičnom poriadku župnej verejnej knižnice sú z 1. januára 1905. Knižnica mala v tom čase 1310 čitateľov, ktorí si vypožičali spolu 19 257 zväzkov.

Župná verejná knižnica

V novembri v roku 1913 bol postavený Kultúrny palác v novobarokovom slohu, v súčasnosti tam sídli v Podunajské múzeum, kde našla svoje umiestnenie aj župná verejná knižnica, ktorá poskytovala knižničné služby verejnosti.

Zákon č. 430 z roku 1919 o verejných, obecných knižniciach určoval povinnosť zakladania obecných knižníc v Československej republike. Na Slovensku sa tento zákon uplatňoval pomaly. Verejná knižnica v medzivojnovom období sídlila v Kultúrnom paláci a bola otvorená 1. 11.1924. Jej činnosť organizoval miestny osvetový zbor, ktorého zriaďovateľom bolo Ministerstvo školstva a národnej osvety.

V roku 1939 knižnica podlieha „Štátnemu hlavnému inšpektorátu verejných zbierok- Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége.“ Od roku 1940 do roku 1943 spravovalo knižnicu mesto.

Okresná knižnica metodickým centrom pre knižnice 

V roku 1951 bola vytvorená trojstupňová sieť miestnych okresných a krajských ľudových knižníc. V roku 1953 rada Okresného národného výboru schválila štatúty pre miestne ľudové knižnice a Okresnú knižnicu. Knižničným zákonom č.53 z roku 1959 sa stala Okresná knižnica metodickým centrom pre knižnice v okrese a zároveň plní aj funkciu mestskej knižnice a spravuje aj historické fondy, ktoré sú umiestnené v budove bývalého Kultúrneho paláca , kde sídlilo Okresné múzeum. Jej zriaďovateľom bol Okresný národný výbor. V tom období sídlila knižnica v “ Rybe“ na Ul. obrancov mieru v súč. Lehárova, od roku 1966 v Dôstojníckom pavilóne. 

Oddelenie pre deti sídlilo od roku 1965 v Dome odborov , (v súč. Dom Matice slovenskej) od roku 1984 do roku 2005 sídlilo na Dunajskom nábreží. 

Riaditeľstvo a značná časť kniž. fondu sa v roku 1988 presťahovala na Ul. Eötvösa 35.

Knižničný fond z pobočiek v Dôstojníckom pavilóne a Dunajského nábrežia od začiatku roka 2007 slúži svojim čitateľom na Ul. Palatínovej 8 v historickom centre mesta v rekonštruovanej budove bývalého župného domu.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

V roku 1991 sa zriaďovateľom Okresnej knižnice stalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

V roku 1997 bola knižnica súčasťou Podunajského kultúrneho centra, ktorého zriaďovateľom bol Krajský úrad v Nitre a premenovala sa na Podunajskú knižnicu.

V roku 1999 sa zriaďovateľom Podunajskej knižnice so samostatnou právnou subjektivitou stáva Krajský úrad v Nitre. 

V roku 2002 sa zriaďovateľom Podunajskej knižnice stal Nitriansky samosprávny kraj.

Dodatkom č. 2 Zriaďovacej listiny zo dňa 17. 6. 2005 sa zmenil názov knižnice na

Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne,

Szinnyei József Könyvtár Komárom,

zrušilo sa správcovstvo historických fondov tlačí 16. 17. 18. 19. storočia, ktoré spravuje odo dňa 15. 6. 2006  Podunajské múzeum  v Komárne.

september 2023

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Udalosti pre september

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

2nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

6th

Udalosti pre september

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

19th

Udalosti pre september

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

27th

Udalosti pre september

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

30th

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj