História knižnice

História knižnice

Predchodkyňa súčasnej knižnice

Predchodkyňa súčasnej knižnice – Knižnica Komárňanskej župy – bola založená v roku 1831. Fond knižnice pozostával zo súkromných zbierok redaktora, spisovateľa, riaditeľa peštianskeho divadelného súboru a komárňanského rodáka Istvána Kultsára. Vo svojej záveti venoval župe 5000 kníh. Knižnica obsahovala literatúru v gréčtine, latinčine, francúžtine, nemčine a maďarčine.

Väčšina kníh pochádzala zo 16. a 17. storočia. Krásnu literatúru z 19. storočia tvorili preklady diel zahraničných autorov. Boli tu prvé vydania maďarskej dramatickej literatúry a vedecká literatúra 18. storočia.

Postupne sa do tejto knižnice včlenili fondy rôznych spolkov a združení, ďalšími darcami boli bibliograf József Szinnyei st. a rodina Ghyczyovcov. Na začiatku 20. storočia sa tento fond rozrástol na 40 000 zväzkov. Prvé zmienky o výpožičnom poriadku župnej verejnej knižnice sú z 1. januára 1905. Knižnica mala v tom čase 1310 čitateľov, ktorí si vypožičali spolu 19 257 zväzkov.

Župná verejná knižnica

V novembri v roku 1913 bol postavený Kultúrny palác v novobarokovom slohu, v súčasnosti tam sídli v Podunajské múzeum, kde našla svoje umiestnenie aj župná verejná knižnica, ktorá poskytovala knižničné služby verejnosti.

Zákon č. 430 z roku 1919 o verejných, obecných knižniciach určoval povinnosť zakladania obecných knižníc v Československej republike. Na Slovensku sa tento zákon uplatňoval pomaly. Verejná knižnica v medzivojnovom období sídlila v Kultúrnom paláci a bola otvorená 1. 11.1924. Jej činnosť organizoval miestny osvetový zbor, ktorého zriaďovateľom bolo Ministerstvo školstva a národnej osvety.

V roku 1939 knižnica podlieha „Štátnemu hlavnému inšpektorátu verejných zbierok- Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége.“ Od roku 1940 do roku 1943 spravovalo knižnicu mesto.

Okresná knižnica metodickým centrom pre knižnice 

V roku 1951 bola vytvorená trojstupňová sieť miestnych okresných a krajských ľudových knižníc. V roku 1953 rada Okresného národného výboru schválila štatúty pre miestne ľudové knižnice a Okresnú knižnicu. Knižničným zákonom č.53 z roku 1959 sa stala Okresná knižnica metodickým centrom pre knižnice v okrese a zároveň plní aj funkciu mestskej knižnice a spravuje aj historické fondy, ktoré sú umiestnené v budove bývalého Kultúrneho paláca , kde sídlilo Okresné múzeum. Jej zriaďovateľom bol Okresný národný výbor. V tom období sídlila knižnica v “ Rybe“ na Ul. obrancov mieru v súč. Lehárova, od roku 1966 v Dôstojníckom pavilóne. 

Oddelenie pre deti sídlilo od roku 1965 v Dome odborov , (v súč. Dom Matice slovenskej) od roku 1984 do roku 2005 sídlilo na Dunajskom nábreží. 

Riaditeľstvo a značná časť kniž. fondu sa v roku 1988 presťahovala na Ul. Eötvösa 35.

Knižničný fond z pobočiek v Dôstojníckom pavilóne a Dunajského nábrežia od začiatku roka 2007 slúži svojim čitateľom na Ul. Palatínovej 8 v historickom centre mesta v rekonštruovanej budove bývalého župného domu.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

V roku 1991 sa zriaďovateľom Okresnej knižnice stalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

V roku 1997 bola knižnica súčasťou Podunajského kultúrneho centra, ktorého zriaďovateľom bol Krajský úrad v Nitre a premenovala sa na Podunajskú knižnicu.

V roku 1999 sa zriaďovateľom Podunajskej knižnice so samostatnou právnou subjektivitou stáva Krajský úrad v Nitre. 

V roku 2002 sa zriaďovateľom Podunajskej knižnice stal Nitriansky samosprávny kraj.

Dodatkom č. 2 Zriaďovacej listiny zo dňa 17. 6. 2005 sa zmenil názov knižnice na

Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne,

Szinnyei József Könyvtár Komárom,

zrušilo sa správcovstvo historických fondov tlačí 16. 17. 18. 19. storočia, ktoré spravuje odo dňa 15. 6. 2006  Podunajské múzeum  v Komárne.

apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Udalosti pre apríl

1st

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

3rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

4th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

5th

Udalosti pre apríl

6th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

7th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

8th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

9th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

10th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

11th

Udalosti pre apríl

12th

Udalosti pre apríl

13th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

14th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

15th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

16th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

17th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

18th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

19th

Udalosti pre apríl

20th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

21st

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

24th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

25th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

26th

Udalosti pre apríl

27th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

28th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

29th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

30th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

3rd

Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj