A könyvtár története

A könyvtár története

A kezdetek

Elődünket, a Komárom Megyei Könyvtárat 1831-ben alapították. Az állományt a komáromi születésű Kultsár István (író, szerkesztő, színházigazgató) magángyűjteménye képezte. Végrendeletében 5000 görög, latin, francia, német és magyar nyelvű könyvet hagyományozott a megyére.

Az állomány túlnyomó része a 16. és 17. századból származott. A 19. századot külföldi szerzők szépirodalmi munkáinak fordításai képviselték. Jelen voltak a magyar drámairodalom és a 18. század tudományos-ismeretterjesztő művei is.

Az idők folyamán a könyvtár magába olvasztott több egyesületi állományt, valamint magánadakozók is gazdagították a gyűjteményt, pl. id. Szinnyei József vagy a Ghyczy-család. A 20.század elejére már 40 000-re duzzadt az állomány. Az első kölcsönzési szabályzat 1905. január 1-jén lépett életbe. Ekkor mintegy 1310 olvasója és 19 257 kölcsönzése volt a könyvtárnak. 

Nyilvános megyei könyvtár

1913 novemberében elkészült a neobarokk stílusban épült Kultúrpalota (ma a Magyar Kultúra Múzeuma található itt), amely helyet adott az immáron a széles nyilvánosságot szolgáló megyei könyvtárnak is.

Az 1919. évi 430-as törvény kötelezővé tette a községi könyvtárak rendszerének kialakítását egész Csehszlovákia területén. Szlovákiában a folyamat meglehetősen lassan indult be, így csak 1924. november 1-jén kezdte meg működését az új szervezeti rendszerben működő intézmény. Tevékenységét az Iskolaügyi és Népművelési Minisztérium égisze alatt megalakult helyi népművelési testület irányította.

1939-ben a felügyelet jogát a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége vette át. 1940-től 1943-ig a könyvtárat a város igazgatta.

Járási könyvtár és módszertani központ

1951-re kiépítették a helyi, járási és kerületi könyvtárak háromlépcsős rendszerét. 1953-ban a Járási Nemzeti Bizottság elfogadta a helyi népi könyvtárak és a Járási Könyvtár alapszabályát. Az 1959. évi 53-as törvény alapján a könyvtár a járás könyvtári-módszertani központjává vált, ezzel egyidejűleg betöltve a városi könyvtár szerepkörét s magára vállalva a történeti állomány felügyeletét is. Ekkor már a mai Lehár utcában volt a székhelye, 1966-tól pedig a Tiszti Pavilon épületében.

A gyermekrészleg 1965-től a Szakszervezetek Házában talált otthonra, 1984-től 2005-ig pedig a Duna rakparton működött.

Az igazgatóság s vele az állomány jelentős része 1988-ban az Eötvös utcai új épületbe költözött.

A Tiszti Pavilon és a Duna rakpart gyűjteményei 2007 elejétől a város történelmi központjában elhelyezkedő Nádor utca 8. szám alá, a megyeháza újjáalakított épületébe költöztek.

Szinnyei József Könyvtár

1991-től a felügyelet joga a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához került.

1997-ben a könyvtárat a Duna Menti Kultúrközpont részévé tette a Nyitrai Kerületi Hivatal s nevét Duna Menti Könyvtárra változtatta.

1999-ben jogalanyiságot nyert.

2002-től a Nyitra Megyei Önkormányzat irányítása alatt működik.

2005. június 17-től, az alapítólevél 2. számú kiegészítésének életbelépésével a könyvtár neve

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne,

Szinnyei József Könyvtár, Komárom-ra

változott, s megszűnt a 16-19. századbeli történeti gyűjtemény felügyelete. Ezt 2006. június 15-től a komáromi Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma látja el.

március 2023

Hét
KEdd
Sze
Csü
Pén
Szo
vas
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for március

1st

Nincs esemény
Events for március

2nd

Nincs esemény
Events for március

3rd

Nincs esemény
Events for március

4th

Nincs esemény
Events for március

5th

Nincs esemény
Events for március

6th

Nincs esemény
Events for március

7th

Nincs esemény
Events for március

8th

18:00 - 20:00

Filmklub

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Events for március

9th

Nincs esemény
Events for március

10th

Nincs esemény
Events for március

11th

Nincs esemény
Events for március

12th

Nincs esemény
Events for március

13th

Nincs esemény
Events for március

14th

Nincs esemény
Events for március

15th

Nincs esemény
Events for március

16th

Nincs esemény
Events for március

17th

Events for március

18th

Nincs esemény
Events for március

19th

Nincs esemény
Events for március

20th

Nincs esemény
Events for március

21st

Nincs esemény
Events for március

22nd

Nincs esemény
Events for március

23rd

Nincs esemény
Events for március

24th

Nincs esemény
Events for március

25th

Nincs esemény
Events for március

26th

Nincs esemény
Events for március

27th

Nincs esemény
Events for március

28th

Events for március

29th

Nincs esemény
Events for március

30th

Events for március

31st

Nincs esemény
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj