Kérdezze a könyvtárat!

Kérdezze a könyvtárat!

Aké databázy používate pri rešeršovaní?

Používame naše knižničné, ďalej celoslovenské a medzinárodné knižné a elektronické zdroje.

Viete zabezpečiť aj dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo Vašom online katalógu?

Áno, pomocou medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej služby. Zavolajte alebo pošlite e-mail, príp. sa informujte osobne na oddelení pre dospelých v hlavnej budove na Eötvösovej ulici.

Ako si viem predĺžiť moje výpožičky cez konto?

Postup nájdete na našej webovej stránke, viď Časté otázky.

Môžem si stiahnuť e-knihu cez verejný internet?

Áno, ak tým neporušíte žiadne autorské práva.

Napísal som dokument na verejnom internete a doma si ho neviem otvoriť. Aký formát používa Váš textový editor?

Verejný internet používa textový editor Open Office – formát týchto súborov je ODF (open document format) najčastejšie je prípona *.odt , to znamená, že ak súbor chcete otvoriť vo Worde musíte ho najskôr prekonvertovať. 

Som maliar-amatér a rád by som zistil či je možné využiť Vaše priestory na výstavu a ak áno za akých podmienok

Túto otázku Vám zodpovie p. riaditeľka. Môžete sa na ňu obrátiť osobne v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00, alebo telefonicky či mailom. Kontakty nájdete na webovej stránke alebo tu.


  március 2023

  Hét
  KEdd
  Sze
  Csü
  Pén
  Szo
  vas
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Events for március

  1st

  Nincs esemény
  Events for március

  2nd

  Nincs esemény
  Events for március

  3rd

  Nincs esemény
  Events for március

  4th

  Nincs esemény
  Events for március

  5th

  Nincs esemény
  Events for március

  6th

  Nincs esemény
  Events for március

  7th

  Nincs esemény
  Events for március

  8th

  18:00 - 20:00

  Filmklub

  Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
  Events for március

  9th

  Nincs esemény
  Events for március

  10th

  Nincs esemény
  Events for március

  11th

  Nincs esemény
  Events for március

  12th

  Nincs esemény
  Events for március

  13th

  Nincs esemény
  Events for március

  14th

  Nincs esemény
  Events for március

  15th

  Nincs esemény
  Events for március

  16th

  Nincs esemény
  Events for március

  17th

  Events for március

  18th

  Nincs esemény
  Events for március

  19th

  Nincs esemény
  Events for március

  20th

  Nincs esemény
  Events for március

  21st

  Nincs esemény
  Events for március

  22nd

  Nincs esemény
  Events for március

  23rd

  Nincs esemény
  Events for március

  24th

  Nincs esemény
  Events for március

  25th

  Nincs esemény
  Events for március

  26th

  Nincs esemény
  Events for március

  27th

  Nincs esemény
  Events for március

  28th

  Events for március

  29th

  Nincs esemény
  Events for március

  30th

  Events for március

  31st

  Nincs esemény
  Zriaďovateľ knižnice
  Nitriansky Samosprávny kraj