Kérdezze a könyvtárat!

Kérdezze a könyvtárat!

Aké databázy používate pri rešeršovaní?

Používame naše knižničné, ďalej celoslovenské a medzinárodné knižné a elektronické zdroje.

Viete zabezpečiť aj dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo Vašom online katalógu?

Áno, pomocou medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej služby. Zavolajte alebo pošlite e-mail, príp. sa informujte osobne na oddelení pre dospelých v hlavnej budove na Eötvösovej ulici.

Ako si viem predĺžiť moje výpožičky cez konto?

Postup nájdete na našej webovej stránke, viď Časté otázky.

Môžem si stiahnuť e-knihu cez verejný internet?

Áno, ak tým neporušíte žiadne autorské práva.

Napísal som dokument na verejnom internete a doma si ho neviem otvoriť. Aký formát používa Váš textový editor?

Verejný internet používa textový editor Open Office – formát týchto súborov je ODF (open document format) najčastejšie je prípona *.odt , to znamená, že ak súbor chcete otvoriť vo Worde musíte ho najskôr prekonvertovať. 

Som maliar-amatér a rád by som zistil či je možné využiť Vaše priestory na výstavu a ak áno za akých podmienok

Túto otázku Vám zodpovie p. riaditeľka. Môžete sa na ňu obrátiť osobne v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00, alebo telefonicky či mailom. Kontakty nájdete na webovej stránke alebo tu.


  április 2024

  Hét
  KEdd
  Sze
  Csü
  Pén
  Szo
  vas
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Events for április

  1st

  Nincs esemény
  Events for április

  2nd

  Nincs esemény
  Events for április

  3rd

  Nincs esemény
  Events for április

  5th

  Events for április

  6th

  Nincs esemény
  Events for április

  7th

  Nincs esemény
  Events for április

  8th

  Nincs esemény
  Events for április

  9th

  Nincs esemény
  Events for április

  10th

  Nincs esemény
  Events for április

  11th

  Nincs esemény
  Events for április

  12th

  Events for április

  13th

  Nincs esemény
  Events for április

  14th

  Nincs esemény
  Events for április

  15th

  Nincs esemény
  Events for április

  16th

  Nincs esemény
  Events for április

  17th

  Nincs esemény
  Events for április

  18th

  Nincs esemény
  Events for április

  19th

  Events for április

  20th

  Nincs esemény
  Events for április

  21st

  Nincs esemény
  Events for április

  22nd

  Nincs esemény
  Events for április

  23rd

  Nincs esemény
  Events for április

  24th

  Nincs esemény
  Events for április

  25th

  Nincs esemény
  Events for április

  26th

  Events for április

  27th

  Nincs esemény
  Events for április

  28th

  Nincs esemény
  Events for április

  29th

  Nincs esemény
  Events for április

  30th

  Nincs esemény
  Events for május

  3rd

  Zriaďovateľ knižnice
  Nitriansky Samosprávny kraj