Kérdezze a könyvtárat!

Kérdezze a könyvtárat!

Aké databázy používate pri rešeršovaní?

Používame naše knižničné, ďalej celoslovenské a medzinárodné knižné a elektronické zdroje.

Viete zabezpečiť aj dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo Vašom online katalógu?

Áno, pomocou medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej služby. Zavolajte alebo pošlite e-mail, príp. sa informujte osobne na oddelení pre dospelých v hlavnej budove na Eötvösovej ulici.

Ako si viem predĺžiť moje výpožičky cez konto?

Postup nájdete na našej webovej stránke, viď Časté otázky.

Môžem si stiahnuť e-knihu cez verejný internet?

Áno, ak tým neporušíte žiadne autorské práva.

Napísal som dokument na verejnom internete a doma si ho neviem otvoriť. Aký formát používa Váš textový editor?

Verejný internet používa textový editor Open Office – formát týchto súborov je ODF (open document format) najčastejšie je prípona *.odt , to znamená, že ak súbor chcete otvoriť vo Worde musíte ho najskôr prekonvertovať. 

Som maliar-amatér a rád by som zistil či je možné využiť Vaše priestory na výstavu a ak áno za akých podmienok

Túto otázku Vám zodpovie p. riaditeľka. Môžete sa na ňu obrátiť osobne v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00, alebo telefonicky či mailom. Kontakty nájdete na webovej stránke alebo tu.


  szeptember 2023

  Hét
  KEdd
  Sze
  Csü
  Pén
  Szo
  vas
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  Events for szeptember

  1st

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  2nd

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  3rd

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  4th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  5th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  6th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  7th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  8th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  9th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  10th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  11th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  12th

  Events for szeptember

  13th

  18:00 - 20:00

  Filmklub

  Szinnyei József Könyvtár
  Events for szeptember

  14th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  15th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  16th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  17th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  18th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  19th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  20th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  21st

  Events for szeptember

  22nd

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  23rd

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  24th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  26th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  27th

  Events for szeptember

  28th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  29th

  Nincs esemény
  Events for szeptember

  30th

  Nincs esemény
  Zriaďovateľ knižnice
  Nitriansky Samosprávny kraj