Árjegyzék

Árjegyzék

1. Poplatky za registráciu (zápisné) na 12 mesiacov

 • deti do 15 rokov                                                                                                                                2,- €
 • študenti od 16 do 24 rokov (študenti VŠ po predložení platného dokumentu o štúdiu)   5,- €
 • dospelíčitatelia                                                                                                                                  6,- €
 • dôchodcovia nad 65 rokov                                                                                                                       3,- €
 • držitelia preukazu ZŤP, nevidiaci a slabozrakí                                                                                   1,- €
 • jednorazový poplatok za využitie prezenčných služieb knižnice                                                 1,- €

2. Sankčné poplatky za oneskorené vrátenie knižničných jednotiek

Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu stanovenú Knižničným a výpožičným poriadkom knižnica stanoví nasledovné sankcie:

      dospelí a mládeždeti do 15 r.
Upozorňujúce sms    zdarma         zdarma 
Prvá upomienka    1,50 €  1,- € 
Druhá upomienka    3,- €  1,50 € 
Tretia upomienka    6,- € 3,- € 
Riaditeľská upomienka   10,- € 10,- € 

Používateľ hradí poplatky za všetky upomienky, na ktoré vznikol knižnici nárok z dôvodu oneskoreného vrátenia vypožičaného dokumentu. Výška poplatku za upomienky sa spočítava podľa počtu upomienok.

3. Ostatné sankčné poplatky 

3.1 strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu

 • dospelí                                                                                                                                               1,- €
 • deti do 15 rokov                                                                                                                              0,50 €

3.2 Poškodenie čiarového kódu                                                                                                                    2,- €

3.3 Strata kľúča z odkladacej skrinky                                                                                                      3 ,- €

4. Poplatky za používanie niektorých služieb knižnice

 • Rezervácia knižničného dokumentu                                                                                             0,50 €
 • Rešeršné služby
 • manipulačný poplatok za vyhotovenie rešerše                                                 3,- €
 • za výstup z elektronických databáz (1 záznam)                                            0,20 €

5. Medziknižničné výpožičné služby

 • manipulačný poplatok                                                                                              4,- €                                                                                                                           

Medziknižničná výpožičná služba z fondov UK Bratislava

 • papierová kópia článku do 5 strán                                                                    0,50 €
 • za každú stranu nad 5 strán A4                                                                            0,10 €
 • digitálna kópia článku do 5 strán                                                                                       0,50 €
 • za každú ďalšiu stranu – 1 strana                                                                       0,10 €

6. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby

 • manipulačný poplatok       4,-  €                                                                                                    
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc:
 • výpožička originálu dokumentu z ČR                                                                4,50 €
 • papierová kópia článku 1 strana A4                                                                  0,20 €
 • výpožička originálu dokumentu z Národní knihovny Praha                     9,60 €
 • papierová kópia článku 1-40 strán z fondov NK Praha                               9,60 €
 • za každú ďalšiu stranu nad 40 strán                                                                  0,20 €
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov iných zahraničných knižníc:
 • výpožička originálu dokumentu                                                                          15,- €
 • papierová kópia článku za 1-40 strán                                                              5,50 €
 • za každú ďalšiu stranu nad 40 strán                                                                 0,20 €
 • výpožička originálu dokumentu z The British Library                                25,- €
 • papierová kópia článku 1-40 strán z The British Library                             16,- €

Poplatky za MVS a MMVS z českých a iných zahraničních knižníc sa prirátavajú k poplatkom KJSZ v Komárne.

7. Reprografické služby

 • kopírovanie
 • 1 strana A4                                                                                                            0,20 €
 • 1 strana A3                                                                                                            0,30 €
 • výstup z PC (tlač)
 • 1 strana A4                                                                                                            0,20 €
 • 1 strana A3                                                                                                            0,30 €
 • scanovanie
 • 1 strana                                                                                                                                  0,20 €

    8. Náhrady za stratené dokumenty

 • Materiálna náhrada
 • dodanie výtlačku toho istého dokumentu
 • nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia zodpovedného pracovníka
 • Finančná náhrada
 • za stratu dokumentu z oblasti krásnej literatúry 2x cena knihy + 5,-€

manipulačný poplatok

 • Za stratu dokumentu z oblasti odbornej literatúry 2x cena knihy + 8,-€

manipulačný poplatok

július 2024

Hét
KEdd
Sze
Csü
Pén
Szo
vas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for július

1st

Nincs esemény
Events for július

2nd

Nincs esemény
Events for július

3rd

Nincs esemény
Events for július

4th

Nincs esemény
Events for július

5th

Nincs esemény
Events for július

6th

Nincs esemény
Events for július

7th

Nincs esemény
Events for július

8th

Nincs esemény
Events for július

9th

Nincs esemény
Events for július

10th

Nincs esemény
Events for július

11th

Nincs esemény
Events for július

12th

Nincs esemény
Events for július

13th

Nincs esemény
Events for július

14th

Nincs esemény
Events for július

15th

Nincs esemény
Events for július

16th

Nincs esemény
Events for július

17th

Nincs esemény
Events for július

18th

Nincs esemény
Events for július

19th

Nincs esemény
Events for július

20th

Nincs esemény
Events for július

21st

Nincs esemény
Events for július

22nd

Nincs esemény
Events for július

23rd

Nincs esemény
Events for július

24th

Nincs esemény
Events for július

25th

Nincs esemény
Events for július

26th

Nincs esemény
Events for július

27th

Nincs esemény
Events for július

28th

Nincs esemény
Events for július

29th

Nincs esemény
Events for július

30th

Nincs esemény
Events for július

31st

Nincs esemény
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj