Por. č. Č. zmluvy Dodávateľ Objednávateľ Predmet zmluvy Celková hodnota zmluvy suma spolu Info. o DPH Dátum podpísania zmluvy Schválil Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Náhľad
1 23/2023 Dávid Fóti,Selyeho 2954/17, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 23/2023 350,00 bez DPH 20.9.2023 Ing. Mária Fabóová 20.9.2023 21.9.2023 31.10.2023 Náhľad PDF
2 22/2023 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 22/2023 200,00 bez DPH 20.9.2023 Ing. Mária Fabóová 20.9.2023 21.9.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
3 21/2023 Ervín Šebo, M.Cibulkové 11,140 00 Praha4 Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 21/2023 400,00 bez DPH 20.9.2023 Ing. Mária Fabóová 20.9.2023 21.9.2023 30.9.2023 Náhľad PDF
4 20/2023 Daniela Csütörtökiová, Komenského 261/10,945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 20/2023 1 000,00 bez DPH 4.9.2023 Ing. Mária Fabóová 4.9.2023 5.9.2023 30.11.2023 Náhľad PDF
5 192023 Daniela Csütörtökiová, Komenského 261/10, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 19/2023 800,00 bez DPH 4.9.2023 Ing. Mária Fabóová 4.9.2023 5.9.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
6 18/2023 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 18/2023 200,00 bez DPH 4.9.2023 Ing. Mária Fabóová 4.9.2023 5.9.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
7 23-514-04008 Fond na podporu umenia,Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 8 000,00 bez DPH 28.6.2023 Ing. Mária Faóová 25.7.2023zmluva došla podpísaná oboma stranami 12.7.2023 viď. CRZ 30.6.2024 Náhľad PDF
8 5519002034 Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Knižnica Józsefa Szinneiho v Komárne súborové havarijné poistenie motorových vozidiel 651,04 s DPH 26.6.2023 Ing. Mária Fabóová 27.6.2023 28.6.2022 viď. CRZ 29.6.2023 Náhľad PDF
9 0999000466 Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 906,20 s DPH 26.6.2023 Ing. Mária Fabóová 27.6.2023 28.6.2022 viď. CRZ 29.6.2023 Náhľad PDF
10 1009901545 Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne poistenie majetku 4 221,00 s DPH 26.6.2023 Ing. Mária Fabóová 27.6.2023 28.6.2022 viď. CRZ 29.6.2023 Náhľad PDF
11 3559009431 Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 213,20 s DPH 26.6.2023 Ing. Mária Fabóová 27.6.2027 28.6.2023 viď. CRZ 29.6.2023 Náhľad PDF
12 172023 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 17/2023 250,00 bez DPH 7.6.2023 Ing. Mária Fabóová 7.6.2023 8.6.2023 30.6.2023 Náhľad PDF
13 52023 Judita Egresyová,Mládeže 39,945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne zmluva o prenájme garáže 1 260,00 bez DPH 16.5.2023 Ing. Mária Fabóová 18.5.2023 1.6.2023 31.5.2026 Náhľad PDF
14 162023 Iveta Radičová,Sv.Cyrila a Metoda 11,920 29 Nová Dedinka Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 16/2023 250,00 bez DPH 11.5.2023 Ing. Mária Fabóová 10.5.2023 11.5.2023 31.5.2023 Náhľad PDF
15 15/2023 Csongor Kassai,Vajnorská 72,831 04 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 15/2023 100,00 bez DPH 25.4.2023 Ing. Mária Fabóová 25.4.2023 26.4.2023 30.4.2023 Náhľad PDF
16 14/2023 János Háy,Hollósy S.u.17, 1126 Budapešť,Maďarsko Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 14/2023 350,00 bez DPH 25.4.2023 Ing. Mária Fabóová 25.4.2023 26.4.2023 30.4.2023 Náhľad PDF
17 23-513-00647 Fond na podporu umenia, Cukrová 14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU – S knihou je svet krajší 2 230,00 bez DPH 21.3.2023 Ing. Mária Fabóová 20.4.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 27.3.2022 viď. CRZ 31.12.2023 Náhľad PDF
18 23-513-00590 Fond na podporu umenia, Cukrová 14,811 01 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU – Sedem krás – besedy Daniely Kapitáňovej v Komárňanskej knižnici 2 230,00 bez DPH 21.3.2023 Ing. Mária Fabóová 20.4.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 27.3.2022 viď. CRZ 31.12.2023 Náhľad PDF
19 23-513-00594 Fond na podporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU Aktívni seniori 2 225,00 bez DPH 21.3.2023 Ing. Mária Fabóová 14.4.2023 zmluva došla podpísaná oboma stranami 27.3.2022 viď. CRZ 31.12.2023 Náhľad PDF
20 132023 Stanislava Pelantová,Kapitulská 354, 94639 Iža Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 13/2023 500,00 bez DPH 2.3.2023 Ing. Mária Fabóová 2.3.2023 3.3.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
21 122023 Ing. Mária Fabóová,Stavbárov 2752/8,94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 12/2023 500,00 bez DPH 2.3.2023 v.z. Mgr. Eva Ďurčová 2.3.2023 3.3.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
22 112023 PhDr. Ágnes Török,Malá Iža 28,945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 11/2023 1 600,00 bez DPH 2.3.2023 Ing. Mária Fabóová 2.3.2023 3.3.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
23 102023 Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10,945 01 Komárno Príkazná zmluva 10/2023 500,00 bez DPH 2.3.2023 Ing. Mária Fabóová 2.3.2023 3.3.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
24 92023 Zsolt Kürti,Studená strana 743/19, 946 39 Kolárovo Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 9/2023 1 000,00 bez DPH 2.3.2023 Ing. Mária Fabóová 2.3.2023 3.3.2023 31,12,2023 Náhľad PDF
25 8 2023 Tibor Gendiar,Meštianska 2725/9, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 8/2023 1 000,00 bez DPH 2.3.2023 Ing. Mária Fabóová 2.3.2023 3.3.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
26 72023 Tobir Sóos,Dunajská ul.8, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 7/2023 100,00 bez DPH 2.3.2023 Ing. Mária Fabóová 2.3.2023 3.3.2023 31.3.2023 Náhľad PDF
27 62023 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10,945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 6/2023 250,00 bez DPH 23.2.2023 Ing. Mária Fabóová 27.2.2023 28.2.2023 31.3.2023 Náhľad PDF
28 52023 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10,945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 5/2023 550,00 bez DPH 23.2.2023 Ing. Mária Fabóová 27.2.2023 28.3.2023 28.2.2023 Náhľad PDF
29 42023 Rastislava Piško,Kozia 12, 811 03 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 4/2023 200,00 bez DPH 23.2.2023 Ing. Mária Fabóová 27.2.2023 28.2.2023 28.2.2023 Náhľad PDF
30 32023 Dávid Barak, Dedinský Rad 395/20,929 01 Malé Dvorníky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 3/2023 100,00 bez DPH 9.2.2023 Ing. Mária Fabóová 10.9.2023 11.9.2023 28.2.2023 Náhľad PDF
31 22023 František Jablonovský,J. C. Hronského 22 831 02 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 2/2023 100,00 bez DPH 2.2.2023 Ing. Mária Fabóová 2.2.2023 3.2.2023 28.2.2023 Náhľad PDF
32 12023 Éva Bandor,Eötvösa 47/64, 945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 1/2023 100,00 bez DPH 26.1.2023 Ing. Mária Fabóová 30.1.2023 31.1.2023 31.1.2023 Náhľad PDF
33 1/2023 SK-NIC, a.s.,Námestie SNP 14,811 06 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančnej podpory 7 650,00 bez DPH 24.1.2023 Ing. Mária Fabóová 25.1.2023 v CRZ 26.1.2023 31.12.2023 Náhľad PDF
Por. č. Č. zmluvy Dodávateľ Objednávateľ Predmet zmluvy Celková hodnota zmluvy suma spolu Info. o DPH Dátum podpísania zmluvy Schválil Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Náhľad
1 404 Film Europe,Matúškova 10,831 01 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva o požičiavaní filmových nosičov - s DPH 9.12.2022 Ing. Mária Fabóová 21.12.2022 od podpísania oboma stranami na dobu neurčitú Náhľad PDF
2 22-513-01449 Fond na podporu umenia, Cukrová 14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Dodatok č.1 FPU -Sedem krás s… 2 230,00 bez DPH 30.11.2022 Ing. Mária Fabóová 12.12.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 2.12.2022 viď. CRZ 30.4.2023 Náhľad PDF
3 22-511-02300 Fond na podporu umenia, Cukrová 14,811 01 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Dodatok č.1 FPU Návrh letnej čitárne 6 280,00 bez DPH 16.11.2022 Ing. Mária Fabóová 5.12.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 23.11.2022 viď. CRZ 30.4.2023 Náhľad PDF
4 20/2022 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10,94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 20 300,00 bez DPH 6.12.2022 Ing. Mária Fabóová 6.12.2022 7.12.2022 31.12.2022 Náhľad PDF
5 19/2022 Ervín Šebo,M.Cibulkové 11,140 00 Praha 4 Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 19 150,00 bez DPH 2.12.2022 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022 5.12.2022 31.12.2022 Náhľad PDF
6 18/2022 Judit Vetterová,Biskupa Királya 2858/41,94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 18 150,00 bez DPH 23.11.2022 Ing. Mária Fabóová 23.11.2022 24.11.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
7 17/2022 Angéla Nagyová,Budovateľská 1406/5,94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 17 150,00 bez DPH 23.11.2022 Ing. Mária Fabóová 23.11.2022 24.11.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
8 16/2022 Oľga Feldeková,Sedlárska 8,811 01 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 16 250,00 bez DPH 23.11.2022 Ing. Mária Fabóová 23.11.2022 24.11.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
9 15/2022 Matúš Lukács,Školská ul.38,94603 Kolárovo Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 15 200,00 bez DPH 23.11.2022 Ing. Mária Fabóová 23.11.2022 24.11.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
10 14/2022 Barbora Szakálová,Nitrianska 5, 94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 14 547,29 bez DPH 21.11.2022 Ing. Mária Fabóová 21.11.2022 22.11.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
11 13/2022 Ing. Katalin Névery,Tajovského 10, 94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 13 450,00 bez DPH 21.11.2022 Ing. Mária Fabóová 21.11.2022 22.11.2022 15.12.2022 Náhľad PDF
12 12/2022 Krisztián Csémy,Svätoondrejská 20, 94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 12 200,00 bez DPH 21.11.2022 Ing. Mária Fabóová 21.11.2022 22.11.2022 31.11.2022 Náhľad PDF
13 11/2022 Dávid Fóti,Selyeho ul. 2954/17, 94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 11 400,00 bez DPH 21.11.2022 Ing. Mária Fabóová 21.11.2022 22.11.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
14 10/2022 Diána Marosz,Podhorie 306,013 18 Podhorie Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 10 150 bez DPH 21.11.2022 Ing. Mária Fabóová 21.11.2022 22.11.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
15 8/2022 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10, 94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 8 400,00 bez DPH 26.10.2022 Ing.Mária Fabóová 26.10.2022 27.10.2022 30.11.2022 Náhľad PDF
16 2251301448 Fond na podporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Dodatok č. 1 FPU – S knihou je svet krajší 1 670,00 bez DPH 16.9.2022 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 21.9.2022 viď. CRZ 31.5.2023 Náhľad PDF
17 22-514-03860 Fond na podporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU – Knižnica volá – nové knihy, viac čitateľov 4 445,00 bez DPH 7.9.2022 Ing. Mária Fabóová 26.9.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 12.9.2022 viď. CRZ 31.12.2022 Náhľad PDF
18 22-214-00032 FPKNM,Cukrová 14, 811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPKNM Nové knihy, viac čitateľov! 2 625,00 bez DPH 30.6.2022 Ing.Mária Fabóová 1.8.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 1.7.2022 viď. CRZ 31.3.2023 Náhľad PDF
19 21-511-00363 Fond na podporu umenia,Cukrová 14, 811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Dodatok č.1 FPU – Všade dobre, v knižnici najlepšie 2 31 380,60 bez DPH 20.5.2022 Ing. Mária Fabóová 10.6.2022zmluva došla podpísaná oboma stranami 7.6.2022 viď.CRZ 31.12.2022 Náhľad PDF
20 7/2022 Mgr.Denisa Fulmeková,Panská 245/13,811 01 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 7/2022 200 bez DPH 27.5.2022 Ing. Mária Fabóová 27.5.2022 28.5.2022 31.5.2022 Náhľad PDF
21 5/2022 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10,945 01 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 5/2022 400 bez DPH 17.5.2022 Ing. Mária Fabóová 17.5.2022 18.5.2022 31.5.2022 Náhľad PDF
22 4/2022 Daniela Csütörtökiová,Komenského 261/10, 94501 Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 4/2022 600 bez DPH 2.5.2022 Ing. Mária Fabóová 2.5.2022 3.5.2022 31.5.2022 Náhľad PDF
23 3/2022 František Jablonský,J.C.Hronského 22,831 02 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 3/2022 200 bez DPH 2.5.2022 Ing. Mária Fabóová 2.5.2022 3.5.2022 31.5.2022 Náhľad PDF
24 2/2022 Mgr.Art.Miroslav Regitko,Slnečná 1940/14, 927 05 Šaľa Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva č. 2/2022 150 bez DPH 28.4.2022 Ing. Mária Fabóová 28.4.2022 29.4.2022 30.4.2022 Náhľad PDF
25 22-511-02300 Fond na podporu umenia,Cukrová14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU – návrh letnej čitárne 3 640,00 bez DPH 23.3.2022 27.4.2022 zmluva došla podpísaná oboma stranami 31.3.2022 viď CRZ 31.12.2022 Náhľad PDF
26 122175135 Západoslovenská distribučná,P.O.BOX 292,810 00 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 639,90 s DPH 10.3.2022 Ing. Mária Fabóová 27.4.2022 zmluva došla podpísaná 27.4.2022 28.4.2022 - Náhľad PDF
27 22-513-01408 Fond na podporu umenia, Cukrová 14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU – Aktívni seniori 1 670,00 bez DPH 7.3.2022 Ing. Mária Fabóová 27.4.2022 zmluva došla podpísaná oboma stranami 15.3.2022 viď.CRZ 31.12.2022 Náhľad PDF
28 22-513-01448 Fond na podporu umenia,Cukrová14, 811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU – S knihou je svet krajší 1 670,00 bez DPH 7.3.2022 Ing. Mária Fabóová 14.4.2022 zmluva došla podpísaná oboma stranami 15.3.2022 viď. CRZ 31.12.2022 Náhľad PDF
29 22-513-01449 Fond na podporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU – Sedem krás s… 2 230,00 bez DPH 16.3.2022 Ing. Mária Fabóová 14.4.2022 zmluva došla podpísaná oboma stranami 25.3.2022 viď. CRZ 31.12.2022 Náhľad PDF
30 1/2022 Mgr.Renáta Filková, Cina 320,94613 Okoličná na Ostrove Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva č. 1/2022 500 bez DPH 14.4.2022 Ing. Mária Fabóová 14.4.2022 15.4.2022 31.12.2022 Náhľad PDF
31 1 Štátna pokladnica,Radlinského 32,810 05 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 0,00 - 1.4.2022 Ing. Mária Fabóová 4.4.2022 4.4.2022 na dobu neurčitú Náhľad PDF
32 dohoda o spolupráci CVTI CVTI SR,Lamačská cesta 8/A,81104 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Dohoda o spolupráci 0,00 - 31.3.2022 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022 2.4.2022 31.12.2023 Náhľad PDF
33 Z20222381_Z UP DEJEUNER,Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Rámcová dohoda na nákup stravných lístkov 22486,50 s DPH 30.3.2022 Ing. Mária Fabóová 31.3.2022 31.3.2022 30.4.2023 Náhľad PDF
34 2215700044 Fond na podporu umenia,Cukrová 14,81108 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva FPU- Literatúra bez hraníc – II ročník 5 005,00 bez DPH 25.2.2022 Ing. Mária Fabóová 25.3.2022 zmluva došla podpísaná oboma stranami 8.3.2022 viď CRZ 31.12.2022 Náhľad PDF
35 1/2022 Webglobe, a.s.,Stará prievozská 1349/2,82109 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí preddavku č.1/2022 14,94 s DPH 21.3.2022 Ing. Mária Fabóová 23.3.2022 24.3.2022 6.4.2022 Náhľad PDF
36 2151302421 Fond na podporu umenia, Cukrová14,81108 Bratislava Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Dodatok č. 1 FPU- S knihou je svet krajší 2444,50 bez DPH 19.1.2022 Ing. Mária Fabóová 3.2.2022 zmluva došla podpísaná oboma stranami 26.1.2022 viď CRZ 30.6.2022 Náhľad PDF
37 30.21 WADO s.r.o. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o dielo 3550,00 bez DPH 3.11.2021 Ing. Mária Fabóová 4.11.2021 3.11.2022 31.12.2021 Náhľad PDF
38 29.21 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5000,00 € bez DPH 23.8.2021 Ing. Mária Fabóová 27.10.2021 zmluva došla podpísaná oboma stranami 25.8.2022 viď. crz 31.3.2022 Náhľad PDF
39 28.21 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,00 € bez DPH 12.8.2021 Ing. Mária Fabóová 7.9.2021 18.8.2021 viď crz 30.6.2022 Náhľad PDF
40 27.21 Fond Gábora Bethlena Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Doklad o poskytnutí dotácie 300 000 Ft bez DPH 30.11.2021 Ing. Mária Fabóová 20.12.2021 21.12.2021 31.12.2021 Náhľad PDF
41 26.21 Katarína Danková Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 200,00 € bez DPH 1.10.2021 Ing. Mária Fabóová 17.12.2021 18.12.2021 9.-10.2021 Náhľad PDF
42 25.21 Mgr.art. Viktor Szabó Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 100,00 € bez DPH 1.10.2021 Ing. Mária Fabóová 17.12.2021 18.12.2021 9.-10.12.2021 Náhľad PDF
43 24.21 Krisztina Holocsy Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 175,00 € bez DPH 1.10.2021 Mária Fabóová 17.12.2021 18.12.2021 9.-10.2021 Náhľad PDF
44 23.21 Daniela Csütörtökiová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 820,12 € bez DPH 1.11.2021 Ing. Mária Fabóová 1.11.2021 2.11.2021 30.4.2021 Náhľad PDF
45 22.21 Mgr. Renáta Filková Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 300,00 € bez DPH 1.10.2021 Mária Fabóová 10.11.2021 11.11.2021 30.10.2021 Náhľad PDF
46 21.21 Ondrej Sokol Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 145,00 € bez DPH 19.10.2021 Ing. Mária Fabóová 9.11.2021 10.11.2021 21.10.2021 Náhľad PDF
47 20.21 Jozef Gazdag Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 100,00 € bez DPH 28.9.2021 Ing. Mária Fabóová 10.11.2021 11.11.2021 30.9.2021 Náhľad PDF
48 19.21 Dom Matice slovenskej Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Dodatok č.2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 1 649,04/mes. bez DPH 13.12.2021 Ing. Mária Fabóová 13.12.2021 14.12.2021 30.8.2022 Náhľad PDF
49 18.21 Gabriela Magová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 260,00 € bez DPH 28.9.2021 Ing. Mária Fabóová 20.10.2021 28.9.2021 29.-30.9.2021 Náhľad PDF
50 17.21 Daniela Csütörtökiová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 250,00 € bez DPH 28.9.2021 Ing. Mária Fabóová 20.10.2021 28.9.2021 30.9.2021 Náhľad PDF
51 16.21 Milan Drozd Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 100,00 € bez DPH 28.9.2021 Ing. Mária Fabóová 20.10.2021 28.9.2021 30.9.2021 Náhľad PDF
52 15.21 Attila Tóth Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 150,00 € bez DPH 28.9.2021 Ing. Mária Fabóová 20.10.2021 28.9.2021 30.9.2021 Náhľad PDF
53 14.21 Peter Gajdošík Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 300,00 € bez DPH 28.9.2021 Ing. Mária Fabóová 20.10.2021 28.9.2021 29.-30.9.2021 Náhľad PDF
54 13.21 Lucia Molnár Satinská Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 100,00 € bez DPH 28.9.2021 Ing. Mária Fabóová 20.10.2021 28.9.2021 30.9.2021 Náhľad PDF
55 12.21 Berg Judit Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Príkazná zmluva 200,00 € bez DPH 27.9.2021 Ing. *Mária Fabóová 20.10.2021 30.9.2021 30.9.2021 Náhľad PDF
56 11.21 Stredná odborná škola drevárska Topoľčany Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o dielo – zhotovenie veci na zákazku 61000,00 € bez DPH 4.10.2021 Ing. Mária Fabóová 6.10.2021 7.10.2021 30.11.2021 Náhľad PDF
57 10.21 Dom Matice slovenskej Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 1 649,04/mes. bez DPH 16.9.2021 Ing. Mária Fabóová 16.9.2021 17.9.2021 31.12.2021 Náhľad PDF
58 9.21 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,00 € bez DPH 5.8.2021 Ing. Mária Fabóová 7.9.2021 18.8.2021, viď. CRZ 30.6.2022 Náhľad PDF
59 8.21 Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTRIÉR Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Kúpna zmluva – interiérové vybavenie 8500,00 € s DPH 30.6.2021 Ing. Mária Fabóová 20.7.2021 30.6.2021 4.8.2021 Náhľad PDF
60 7.21 Nitriansky samosprávny kraj Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie mesačne podľa faktúry s DPH 23.6.2021 Ing. Mária Fabóová 15.7.2021 16.7.2021 neurčitá Náhľad PDF
61 6.21 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2200,00 € bez DPH 18.5.2021 Ing. Mária Fabóová 1.7.2021 5.6.2021 viď. CRZ 31.12.2021 Náhľad PDF
62 5.21 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500,00 € bez DPH 18.5.2021 Ing. Mária Fabóová 1.7.2021 5.6.2021, vidˇ. CRZ 31.12.2021 Náhľad PDF
63 4.21 Slovak Telekom, a.s. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20,90€/mes s DPH 22.2.2021 Ing. Helena Psotová 11.6.2021 23.2.2021 neurčitá Náhľad PDF
64 3.21 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25100,00 € bez DPH 19.4.2021 Ing. Mária Fabóová 17.5.2021 24.4.2021, viď CRZ 30.6.2022 Náhľad PDF
65 2.21 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3500,00 € bez DPH 16.3.2021 Ing. Mária Fabóová 14.4.2021 1.4.2021, viď CRZ 31.12.2021 Náhľad PDF
66 1.21 Up slovensko s.r.o. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Kúpna zmluva – stravné poukážky 19 994,00 € s DPH 12.3.2021 Ing. Mária Fabóová 15.3.2021 1.5.2021 30.4.2022 Náhľad PDF
67 11.20 Stredná odborná škola technická Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o výpožičke 0,00€/mes. bez DPH 14.10.2020 Stanislava Pelantová 18.12.2020 9.11.2020 31.12.2021 Náhľad PDF
68 10.20 Základná škola, ul. Rozmarínová, Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 €/mes. bez DPH 2.11.2020 Ing. Mária Fabóová 26.11.2020 9.11.2020 31.12.2021 Náhľad PDF
69 9.20 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18000,00 € bez DPH 6.11.2020 Ing. Mária Fabóová 10.11.2020 1.12.2020, viď CRZ 30.6.2021 Náhľad PDF
70 8.20 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie 1400,00€ bez DPH 27.10.2020 Stanislava Pelantová 10.11.2020 6.11.2020 viď. CRZ 31.12.2020 Náhľad PDF
71 7.20 Základná škola, ul. Eötvösa, Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 €/mes. bez DPH 2.11.2020 Ing. Mária Fabóová 10.11.2020 2.11.2020 31.12.2021 Náhľad PDF
72 6.20 Dom Matice slovenskej Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o nájme nebytových priestorov 1649,04€/mes. bez DPH 16.10.2020 Stanislava Pelantová 16.10.2020 17.10.2020 31.10.2021 Náhľad PDF
73 5.20 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,00 € bez DPH 20.5.2020 Mgr. Renáta Filková 18.8.2020 24.6.2020 viď. CRZ 31.3.2021 Náhľad PDF
74 4.20 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500,00 € bez DPH 22.5.2020 Mgr. Renáta Filková 26.6.2020 30.5.2020 viď. CRZ 31.12.2020 Náhľad PDF
75 3.20 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,00 € bez DPH 22.5.2020 Mgr. Renáta Filková 26.6.2020 30.5.2020 viď.CRZ 31.12.2020 Náhľad PDF
76 2.20 Judita Egresyová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o prenájme garáže 35,00€/mes. bez DPH 13.5.2020 Mgr. Renáta Filková 18.5.2020 1.6.2020 31.5.2023 Náhľad PDF
77 1.20 Up slovensko s.r.o. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Kúpna zmluva – stravné poukážky 19064,55€ s DPH 24.2.2020 Mgr. Renáta Filková 2.3.2020 1.3.2020 28.2.2021 Náhľad PDF
78 14.19 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie 1400,00 € bez DPH 30.10.2019 Mgr. Renáta Filková 27.11.2019 15.11.2019 viď. CRZ 31.3.2020 Náhľad PDF
79 13.19 GRIFF security agency s.r.o. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu 50,00 € mesačne s DPH 27.9.2019 Mgr. Renáta Filková 1.10.2019 1.10.2019 1.10.2024 Náhľad PDF
80 12.19 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov 2000,00 € bez DPH 31.7.2019 Mgr. Renáta Filková 28.8.2019 15.08.2019 viď. CRZ 30.4.2020 Náhľad PDF
81 11.19 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov 1200,00 € bez DPH 30.4.2019 Mgr. Renáta Filková 2.8.2019 1.5.2019 viď.CRZ 31.12.2019 Náhľad PDF
82 10.19 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2500,00 € bez DPH 30.4.2019 Mgr. Renáta Filková 2.8.2019 1.5.2019 vidˇ.CRZ 31.12.2019 Náhľad PDF
83 9.19 Kooperativa a.s. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Poistná zmluva 2781,98 € s DPH 25.6.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 5.7.2019 30.6.2023 Náhľad PDF
84 8.19 Kooperativa a.s. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Súborové havarijné poistenie mot.   vozidiel 163,56 € s DPH 25.6.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 5.7.2019 30.6.2023 Náhľad PDF
85 7.19 Kooperativa a.s. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla 54,50 € s DPH 25.6.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 5.7.2019 30.6.2023 Náhľad PDF
86 6.19 Kooperativa a.s. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Úrazové poistenie osôb  prepravovaných   mot. vozidlom 71,15 € s DPH 25.6.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 5.7.2019 30.6.2023 Náhľad PDF
87 5.19 Mesto Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na kultúru 200,00 € bez DPH 13.3.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 13.3.2019 22.7.2019 Náhľad PDF
88 4.19 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov 2100,00 € bez DPH 21.3.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 21.3.2019 31.12.2019 Náhľad PDF
89 3.19 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov 1500,00 € bez DPH 21.3.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 21.3.2019 31.12.2019 Náhľad PDF
90 2.19 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov 1500,00 € bez DPH 21.3.2019 Mgr. Renáta Filková 4.7.2019 21.3.2019 31.12.2019 Náhľad PDF
91 1.19 Up slovensko s.r.o. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Kúpna zmluva – stravné poukážky 18996,20 € s DPH 27.2.2019 Mgr. Renáta Filková 6.3.2019 27.2.2019 29.2.2020 Náhľad PDF
92 15.18 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5000,00 € bez DPH 18.9.2018 Mgr. Renáta Filková 11.10.2018 18.9.2018 31.12.2018 Náhľad PDF
93 14.18 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1000,00 € bez DPH 18.9.2018 Mgr. Renáta Filková 11.10.2018 18.9.2018 31.12.2018 Náhľad PDF
94 13.18 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10000,00 € bez DPH 3.7.2018 Mgr. Renáta Filková 26.7.2018 3.7.2018 31.12.2018 Náhľad PDF
95 12.18 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 7000,00 € bez DPH 3.7.2018 Mgr. Renáta Filková 26.7.2018 3.7.2018 31.12.2018 Náhľad PDF
96 11.18 Monika Csontosová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o spracovaní osob. údajov Tech-PO bezodplatne 25.5.2018 Mgr. Renáta Filková 9.7.2018 25.5.2018 neurčitá Náhľad PDF
97 10.18 Judita Egresyová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o prenájme garáže 35,00 € bez DPH 29.6.2018 Mgr. Renáta Filková 29.6.2018 29.6.2018 31.5.2020 Náhľad PDF
98 9.18 IVES Košice Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT – IVES 71,70 € s DPH 26.6.2018 Mgr. Renáta Filková 29.6.2018 26.6.2018 neurčitá Náhľad PDF
99 8.18 GRIFF Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o spracovaní osob. údajov GRIFF Komárno bezodplatne 23.5.2018 Mgr. Renáta Filková 29.6.2018 23.5.2018 neurčitá Náhľad PDF
100 7.18 SVOP Bratislava Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o ochrane osob. údajov SVOP Bratislava bezodpaltne 18.5.2018 Mgr. Renáta Filková 29.6.2018 18.5.2018 neurčitá Náhľad PDF
101 6.18 Ministerstvo kultúry SR Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie z MKSR 1400,00 € bez DPH 23.5.2018 Mgr. Renáta Filková 31.5.2018 23.5.2018 20.1.2019 Náhľad PDF
102 5.18 Mesto Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na kultúru 200,00 € bez DPH 10.5.2018 Mgr. Renáta Filková 21.5.2018 10.5.2018 23.7.2018 Náhľad PDF
103 4.18 Mesto Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na kultúru 200,00 € bez DPH 10.5.2018 Mgr. Renáta Filková 21.5.2018 10.5.2018 20.8.2018 Náhľad PDF
104 3.18 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500,00 € bez DPH 27.2.2018 Mgr. Renáta Filková 3.5.2018 27.2.2018 31.12.2018 Náhľad PDF
105 2.18 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2100,00 € bez DPH 27.2.2018 Mgr. Renáta Filková 3.5.2018 20.4.2018 31.12.2018 Náhľad PDF
106 1.18 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4200,00 € bez DPH 27.2.2018 Mgr. Renáta Filková 3.5.2018 20.4.2018 31.12.20218 Náhľad PDF
107 10.17 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5000,00 € bez DPH 31.8.2017 Mgr. Renáta Filková 31.8.2017 1.9.2017 31.12.2017 Náhľad PDF
108 9.17 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500,00 € bez DPH 14.7.2017 Mgr. Renáta Filková 14.7.2017 15.7.2017 31.12.2017 Náhľad PDF
109 8.17 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500,00 € bez DPH 11.7.2017 Ing. Renáta Filková 11.7.2017 12.7.2017 31.12.2017 Náhľad PDF
110 7.17 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500,00€ bez DPH 22.6.2017 Mgr. Renáta Filková 22.6.2017 22.6.2017 31.12.2017 Náhľad PDF
111 6.17 Ministerstvo kultúry SR Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie 2300,00 € bez DPH 26.5.2017 Mgr.Renáta Filková 13.6.2017 26.5.2017 31.12.2017 Náhľad PDF
112 5.17 Marta Hlušíková Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o dielo 30,00 € bez DPH 19.5.2017 Mgr. Renáta Filková 23.5.2017 19.5.2017 22.5.2017 Náhľad PDF
113 4.17 Ing. Martina Monošová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o dielo 30,00 € bez DPH 17.3.2017 Mgr. Renáta Filková 23.5.2017 17.3.2017 24.3.2017 Náhľad PDF
114 3.17 Mesto Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie 200,00 € bez DPH 17.3.2017 Mgr. Renáta Filková 19.4.2017 20.4.2017 24.7.2017 Náhľad PDF
115 2.17 Mesto Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie 300,00 € bez DPH 17.3.2017 Mgr. Renáta Filková 19.4.2017 17.6.2017 17.7.2017 Náhľad PDF
116 1.17 Le Cheque Dejeuner Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva – stravné lístky 16894,60 € s DPH 24.2.2017 Mgr. Renáta Filková 1.3.2017 24.2.2017 28.2.2018 Náhľad PDF
117 9.16 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na modernizáciu technického vybavenia 7000,00 € bez DPH 25.8.2016 Mgr. Renáta Filková 2.11.2016 28.9.2016 31.12.2016 Náhľad PDF
118 8.16 SPP - CNG s.r.o. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Dodatok č.1 k zmluve o dodávke stlačeného zemného plynu v zmluve s DPH 17.10.2016 Mgr. Renáta Filková 2.11.2016 1.1.2017 neurčitú Náhľad PDF
119 7.16 Fond na podporu umenia Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na nákup kníh 7100,00 € bez DPH 28.9.2016 Mgr. Renáta Filková 10.10.2016 28.9.2016 31.12.2016 Náhľad PDF
120 6.16 Mesto Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie  500,00 € bez DPH 31.5.2016 Mgr. renáta Filková 31.5.2016 31.5.2016 30.8.2016 Náhľad PDF
121 5.16 Mesto Komárno Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie  200,00 € bez DPH 22.4.2016 Mgr. Renáta Filková 26.4.2016 22.4.2016 27.4.2016 Náhľad PDF
122 4.16 Univerzitná knižnica Bratislava Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí online prameňov bezodplatne 31.3.2016 Mgr. Renáta Filková 6.4.2016 31.3.2016 neurčitú Náhľad PDF
123 3.16 Ministerstvo kultúry SR Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí dotácie v zmluve bez DPH 30.3.2016 Mgr. Renáta Filková 6.4.2016 30.3.2016 31.12.2016 Náhľad PDF
124 2.16 Nadácia Slovenskej sporiteľne Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o poskytnutí peňažného daru 525,00 € bez DPH 7.3.2016 Mgr. Renáta Filková 6.4.2016 8.3.2016 31.12.2016 Náhľad PDF
125 1.16 Le Cheque Déjeuner, Bratislava Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Stravovacie poukážky v zmluve s DPH 12.2.2016 Mgr. Alžbeta Littvová 23.2.2016 12.2.2016 28.2.2017 Náhľad PDF
126 3.15 Monika Csontosová Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Mandátna zmluva – Technik požiarnej ochrany 60,00 € bez DPH 31.12.2015 Mgr. Alžbeta Littvová 2.1.2016 01.01.2016 doba neurčitá Náhľad PDF
127 2.15 SPP - CNG s.r.o. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu s DPH 18.12.2015 Mgr. Alžbeta Littvová 20.12.2015 18.12.20215 neurčitá Náhľad PDF
128 1.15 Kooperativa a.s. Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou osobného motorového vozidla 58,00 € s DPH 01.07.2015 Mgr. Alžbeta Littvová 01.07.2015 01.07.2015 30.06.2019 Náhľad PDF
Por. č. Mesiac Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia suma spolu Info. o DPH Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil Dátum zverejnenia
1 9. 60/2023 nákup kníh 12,00 s DPH 14.9.2023 STEINBECK s.r.o. Ul. františkánov 69/,945 01 Komárno 55334067 Ing. Mária Fabóová 22.9.2023
2 9. 59/2023 premietanie filmu-požičovné 16,46 s DPH 14.6.2023 FILMTOPIA s.r.o. Lovinského 39,811 04 Bratislava 46819002 Ing. Mária Fabóová 22.9.2023
3 9. 58/2023 nákup lekárničiek 84,00 S DPH 14.9.2023 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Ing. Mária Fabóová 22.9.2023
4 9. 56/2023 revízia kotlov Palatínova 140,00 bez DPH 6.9.2023 ZSEMGAS Zlatokopa 584,946 12 Zlatná na Ostrove 36102881 Ing. Mária Fabóová 13.9.2023
5 9. 55/2023 nákup kníh 55,10 s DPH 6.9.2023 BABITS SLOVAKIA s.r.o. Zámoryho 9, 945 01 Komárno 34110259 Ing. Mária Fabóová 13.9.2023
6 9. 54/2023 nákup prac.obuvi 79,80 s DPH 4.9.2023 PYROKOM spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno 18048455 Ing. Mária Fabóová 13.9.2023
7 8. 53/2023 nákup kresiel 159,88 s DPH 22.8.2023 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava 35825979 Ing. Mária Fabóová 1.9.2023
8 8. 52/2023 nákup kníh 55,00 s DPH 22.8.2023 STEINBECK s.r.o. Ul. františkánov 69/1, 945 01 Komárno 55334067 Ing. Mária Fabóová 1.9.2023
9 8. 51/2023 obnovenie licencie ESET 662,23 s DPH 9.8.2023 ESET, spol. s r.o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Ing. Mária Fabóová 18.8.2023
10 8. 50/2023 nákup hygienických potrieb 60,98 s DPH 9.8.2023 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 18.8.2023
11 8. 49/2023 nákup tonera 51,05 s DPH 7.8.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
12 8. 48/2023 nákup kníh 445,50 s DPH 1.8.2023 Libri-Bookline Zrt 1066 Budapest, Nyugati tér 1 12921360 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
13 8. 47/2023 nákup kníh 238,10 s DPH 1.8.2023 libri-bookline zrt 1066 Budapest, Nyugati tér 1 12921360 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
14 7. 46/2023 revízia alarmu a výmena batérie 117,65 s DPH 19.7.2023 KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská 5, 945 01 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 25.7.2023
15 7. 45/2023 nákup kníh 2 761,48 s DPH 19.7.2023 Diderot s.r.o. Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 25.7.2023
16 7. 44/2023 nákup čistiacich prostriedkov 122,72 s DPH 4.7.2023 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452, 945 01 Komárno 43872484 Ing. Mária Fabóová 10.7.2023
17 6. 43/2023 predplatné časopisu 230 s DPH 4.7.2023 DUEL-PRESS, .r.o. Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava 2 35722517 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
18 6. 42/2023 nákup tonerov 203,53 s DPH 4.7.2023 IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12,945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
19 6. 41/2023 oprava poplašného zariadenia 117,65 s DPH 30.6.2023 KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská 6, 945 01 Komárno 31420095 Ing.Mária Fabóová 6.7.2023
20 6. 40/2023 oprava kopírovacie stroja 450,00 s DPH 29.6.2023 PROFITECHNIK č.d.414, 946 13 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
21 6. 39/2023 nákup časopisu 65,90 s DPH 22.6.2023 News and Media Holding a.s. Eistienova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Mária Fabóová 23.6.2023
22 6. 38/2023 nákup hyg.potrieb 56,35 s DPH 21.6.2023 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 23.6.2023
23 6. 37/2023 odvoz a likvidácia vyradeného majetku 200,00 bez DPH 15.6.2023 Szuri András Jazerná 11/2, 945 01 Komárno 54036771 Ing. Mária Fabóová 23.6.2023
24 6. 36/2023 nákup stojanového aquamatu 201,00 s DPH 5.6.2023 Pí aquaunion s.r.o. Galvaniho 7/D7,821 04 Bratislava 2 47205750 Ing. Mária Fabóová 14.6.2023
25 5. 34/2023 nákup tonera 33,18 s DPH 31.5.2023 IT Partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 2.6.2023
26 5. 35/2023 nákup časopisu 26,90 s DPH 26.5.2023 New and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Mária Fabóová 2.6.2023
27 5. 33/2023 premietanie filmu 28,81 s DPH 23.5.2023 FILMTOPIA s.r.o. Lovinského 39, 811 04 Bratislava 46819002 Ing. Mária Fabóová 30.5.2023
28 5. 32/2023 premietanie filmu 43,51 s DPH 17.5.2023 FILMTOPIA s.r.o. Lovinského 39, 811 04 Bratislava 46819002 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
29 5. 31/2023 nákup externého disku 16,42 s DPH 17.5.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 23.5.2023
30 5. 30/2023 kontrola a čistenie komínov na pobočke Palatínova 21,00 bez DPH 17.5.2023 Vojtech Horváth-kominár Štúrova 15, 946 13 Okoličná na Ostrove 47169567 Ing. Mária Fabóová 23.5.2023
31 5. 29/2023 nákup plagátov a letákov 500,00 s DPH 16.5.2023 Willex s.r.o. Ul.roľníckej školy 10, 945 01 Komárno 35 964 723 Ing. Mária Fabóová 18.5.2023
32 5. 28/2023 nákup externého disku 16,42 s DPH 16.5.2023 Henrich Sonnenschein-ITSK Dunajská 5, 945 01 Komárno 37212931 Ing. Mária Fabóová 18.5.2023
33 5. 27/2023 nákup kníh 142,55 s DPH 16.5.2023 Bookline Nyugati tér 1, 1056 Budapest 12921360 Ing. Mária Fabóová 18.5.2023
34 5. 26/2023 nákup tonera 51,05 s DPH 2.5.2023 IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12,945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 9.5.2023
35 4. 25/2023 nákup kníh 600,00 s DPH 28.4.2023 Diderot s.r.o. Eötvösova 59/2817,94505 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 5.5.2023
36 4. 24/2023 nákup varičov a žiaroviek 117,89 s DPH 20.4.2023 BV-TV Vincent Beke Malá Jarková 36, 945 01 Komárno 22712372 Ing. Mária Fabóová 25.4.2023
37 4. 23/2023 nákup adaptéra 15,62 s DPH 18.4.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 25.4.2023
38 4. 22/2023 revízia EPS-štvrťročná 90,00 s DPH 13.4.2023 KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská 5, 945 01 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 21.4.2023
39 3. 21/2023 nákup tonera 26,00 s DPH 30.3.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 31.3.2023
40 3. 20/2023 nákup tonera 490,99 s DPH 24.3.2023 IT partner s.r.o Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 31.3.2023
41 3. 19/2023 nákup laminátových fólií 14,84 s DPH 23.3.2023 EKO TONER s.r.o Kysucká cesta 3,01001 Žilina 47689650 Ing. Mária Fabóová 31.3.2023
42 3. 18/2023 Nákup hyg.potrieb 88,78 s DPH 20.3.2023 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 27.3.2023
43 3. 17/2023 Návrh letnej čitárne 3000,00 bez DPH 13.3.2023 Kristián Csémy autorizovaný architekt Dunajská ul 3, 945 01 Komárno 42337437 Ing. Mária Fabóová 15.3.2023
44 3. 16/2023 obnova domény 15,54 s DPH 13.3.2023 Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2,821 09 Bratislava 52486567 Ing. Mária Fabóová 15.3.2023
45 2. 15/2023 Nákup PC a tlačiarne 2 050,00 s DPH 27.2.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
46 2. 14/2023 nákup knižných záložiek 60,00 s DPH 23.2.2023 &gsbriel Sóki-EMKE Hlavná 83, 946 35 Búč 53509251 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
47 2. 13/2023 nákup časopisu 5,90 bez DPH 22.2.2023 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
48 2. 12/2023 Nákup euroklipov,plexiskla 121,82 s DPH 22.2.2023 CEIBA,spol. s r.o. Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo 36548090 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
49 2. 11/2023 kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov 95,15 s DPH 12.2.2023 PYROKOM spol. s r.o. Á.Jedlíka 4854, 945 01 Komárno 18048455 Ing. Mária Fabóová 15.2.2023
50 2. 10/2023 nákup kníh 58,00 bez DPH 24.1.2023 OZ Bratislavské rožky Rajská 15,811 08 Bratislava 42183499 Ing. Mária Fabóová 2.2.2023
51 1. 9/2023 nákup laminátora 119,00 s DPH 24.1.2023 Alemat.cz, spol. s r.o. Světlogorská 2771/3,390 05 Tábor, ČR 28159233 Ing. Mária Fabóová 26.1.2023
52 1. 8/2023 nákup hyg.potrieb 52,26 s DPH 24.1.2023 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, 974 03 Bratislava 45965340 Ing. Mária Fabóová 26.1.2023
53 1. 7/2023 štvrťročná revízia EPS 90,00 s DPH 23.1.2023 Kombit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská 5, 945 01 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 26.1.2023
54 1. 6/2023 predplatné časopisov 49,30 bez DPH 13.1.2023 MATICA SLOVENSKÁ P.Mudroňa 1,036 01 Martin 00179027 Ing. Mária Fabóová 18.1.2023
55 1. 5/2023 Nákup tonera 56,24 s DPH 13.1.2023 Henrich Sonnenschein-ITSK Dunajská 5, 945 01 Komárno 37212931 Ing. Mária Faboóvá 18.1.2023
56 1. 4/2023 nákup tonera 51,05 s DPH 13.1.2023 IT partner, s.r.o Dunajské nábrežie 12,945 05 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 18.1.2023
57 1. 3/2023 nákup knihy 40,00 s DPH 10.1.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica 37 986 635 Ing. Mária Fabóová 13.1.2023
58 1. 2/2023 obnovenie domény 15,59 s DPH 9.1.2023 WEBSUPPORT s.r.o. Karadžičova 12, 921 08 Bratislava 36421928 Ing. Mária Fabóová 13.1.2023
59 1. 1./2023 predplatné časopisov 230,00 s DPH 9.1.2023 DUEL-PRESS,s.r.o. ,Bajkalská 19/B, 921 01 Bratislava 2 35722517 Ing. Mária Fabóová 13.1.2023
Por. č. Mesiac Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia suma spolu Info. o DPH Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil Dátum zverejnenia
1 12. 118/2022 nákup rozraďovačov do oddelení 340,00 s DPH 22.12.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
2 12. 117/2022 nákup závesného systému 272,16 s DPH 21.12.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
3 12. 116/2022 nákup hyg.potrieb 47,45 s DPH 21.12.2022 KAMIKO-HYGIENE s.r.o.,Banská Bystrica Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
4 12. 115/2022 nákup etikiet 37,39 s DPH 21.12.2022 Martínek CZ s.r.o. Klejnarská 92,28002 Kolín 47470551 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
5 12. 114/2022 metodický kurz 277,00 s DPH 14.12.2022 Inštitút pre odb.vzd.avzdel.dospelých Ul. stavbárov 2752/8,945 01 Komárno 35581956 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
6 12. 113/2022 nákup čistiacich prostriedkov 479,22 s DPH 14.12.2022 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452, 945 01 Komárno 43872484 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
7 12. 112/2022 nákup kancelárskeho materiálu 538,08 s DPH 14.12.2022 Arka a.s. Palatínova 15, 945 01 Komárno 36526496 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
8 12. 111/2022 audítorské služby – grant FPU 1 200,00 s DPH 14.12.2022 Ing. Ľudovít Fiala-IFL Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda 32323204 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
9 12. 110/2022 licencie 598,50 s DPH 13.12.2022 Softvérovo s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1601/21,851 10 Bratislava 54962064 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
10 12. 109/2022 predpaltné časopisu 12,00 s DPH 13.12.2022 CVTI SR Lamačská cesta 8A,840 05 Bratislava 00151882 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
11 12. 108/2022 nákup tonerov 889,54 s DPH 13.12.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
12 12. 107/2022 nainštalovanie WIFI Eötvösa 624,92 s DPH 13.12.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
13 12. 106/2022 predplatné časopisu 96,97 s DPH 12.12.2022 Poradca podnikateľa, Žilina Martina Rázusa 23 A,01001 Žilina 1 31592503 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
14 12. 105/2022 predplatné časopisu 26,40 s DPH 12.12.2022 Poradca podnikateľa, Žilina Martina Rázusa 23 A,01001 Žilina 1 31592503 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
15 9.12.2022 104/2022 nákup kníh – grant FPU 90,31 s DPH 9.12.2022 Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder 31443923 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
16 12. 103/2022 nákup kníh – grant FPU 136,70 s DPH 9.12.2022 BABITS SLOVAKIA,Komárno Zámoriho 9, 94501 Komárno 34110259 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
17 12. 102/2022 predplatné časopisov 1.Q.2023 924,63 s DPH 9.12.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
18 12. 101/2022 predplatné časopisu 61,00 bez DPH 9.12.2022 Nadácia PRO mEDIA Námestie sv.Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda 51022281 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
19 12. 100/2022 nákup kníh – grant FPKNM 95,53 S DPH 8.12.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249 Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
20 12. 99/2022 nákup kníh – grant FPKNM 1 183,05 bez DPH 8.12.2022 Bookline Ing. Mária Fabóová 16.12.2022
21 12. 98/2022 nákup kníh – grant FPU 21,00 bez DPH 1.12.2022 Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo 00164852 Ing. Mária Fabóová 9.12.2022
22 11. 97/2022 nákup materiálneho zabezpečenia – grant FPU 100,00 bez DPH 29.11.2022 PaedDr. Tamás Török Malá Iža 28, 945 01 Komárno 41395310 Ing. Mária Fabóová 7.12.2022
23 11. 96/2022 nákup hyg.potrieb 69,37 s DPH 24.11.2022 KAMIKO-HYGIENE s.r.o.,Banská Bystrica Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
24 11. 95/2022 nákup kníh – grant FPKNM 681,73 s DPH 24.11.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
25 11. 94/2022 predplatné časopisu 50,00 s DPH 23.11.2022 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
26 11. 93/2022 videoslužby – grant FPU 100,00 bez DPH 23.11.2022 Téka Eötvösa 43/6,94501 Komárno 42204909 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
27 11. 92/2022 nákup kníh – grant FPU 445,00 s DPH 23.11.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
28 11. 91/2022 nákup pojazdných koliesok 31,13 s DPH 21.11.2022 PRODEX,Košice Popradská 1465/90, 040 11 Košice 31718680 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
29 11. 90/2022 zabezpečenie občerstvenia – grant FPU 280,00 s DPH 21.11.2022 FEKETE L.U.I.K.,Komárno Pevnostný rad 142, 945 01 Komárno 34694366 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
30 11. 89/2022 nákup kníh – grant FPU 613,37 s DPH 15.11.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45 503 249 Ing. Mária Fabóová 24.11.2022
31 11. 88/2022 nákup kníh – grant FPU 2 374,76 s DPH 9.11.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 10.11.2022
32 11. 87/2022 inštalácia tlačiarní 120,00 s DPH 8.11.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 10.11.2022
33 11. 86/2022 nákup tonera 0,00 s DPH 8.11.2022 PROFITECHNIK,Komárno PROFITECHNIK,Komárno 40856071 Ing. Mária Fabóová 10.11.2022 - storno obj.
34 11. 85/2022 predplatné časopisov – grant FPKNM 640,69 s DPH 7.11.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 10.11.2022
35 11. 84/2022 oprava alarmu,nahrávanie kódov 137,86 s DPH 2.11.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 10.11.2022
36 10. 83/2022 hosting webstránky 57,46 s DPH 27.10.2022 Websupport,Bratislava Karadžičova 12, 82108 Bratislava 36421928 Ing. Mária Fabóová 28.10.2022
37 10. 82/2022 výroba stojanov a tyčí na štátnu vlajku 172,80 s DPH 21.10.2022 JEG,s.r.o.,Komárno Ul.slobody areal Agrostavu,945 01 Komárno 36540854 Ing. Mária Fabóová 28.10.2022
38 10. 81/2022 údržbárske práce 85,20 s DPH 18.10.2022 Ronakom, s.r.o.,Komárno Vnútorná okružná 176/17, 945 01 Komárno 36548561 Ing. Mária Fabóová 18.10.2022
39 10. 80/2022 revízia EPS 348,00 s DPH 17.10.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 18.10.2022
40 10. 79/2022 likvidácia a odvoz vyradeného majetku 6 000,00 bez DPH 10.10.2022 Szuri András,Komárno Jazerná 11/2, 945 01 Komárno 54036771 Ing. Mária Fabóová 18.10.2022
41 10. 78/2022 nákup kníh 53,40 bez DPH 10.10.2022 Slov.národná knižnica,Martin Nám.J.C. Hornského 1, 036 01 Martin 36138517 Ing. Mária Fabóová 18.10.2022
42 10. 77/2022 odvoz vyradeného majetku 2 000,00 bez DPH 10.10.2022 Ferdinand Grassl Družstevná280/19, 945 01 Komárno 51821893 Ing. Mária Fabóová 18.10.2022
43 10. 76/2022 preloženie linky FDSL 39,83 s DPH 7.10.2022 DATACENTRUM,Bratislava Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 151564 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
44 10. 75/2022 revízia elektriny Palatínova 348,00 s DPH 6.10.2022 HANNA, s.r.o.,Komárno Nám.M.R.Štefánika 903/5A,94501 Komárno 44000855 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
45 10. 74/2022 nákup kníh 366,00 s DPH 6.10.2022 ArtForun 21 Slovakia,s.r.o.,Bratislava Karpatská 16, 811 05 Bratislava 35946661 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
46 10. 73/2022 Nákup firemnej tabele+montáž 1 776,00 s DPH 6.10.2022 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o.,Bratislava Krištáľová 773/8C, 851 10 Bratislava 51175801 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
47 10. 72/2022 beseda – grant FPU 100,00 bez DPH 4.10.2022 LOTA vydavateľstvo,Bratislava Lykovcová 1a, 841 04 Bratislava 46870385 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
48 10. 71/2022 nákup kníh 182,47 s DPH 4.10.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
49 10. 70/2022 nákup letákov, plagátov – grant FPU 50,00 s DPH 3.10.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
50 10. 69/2022 nákup letákov,plagátov – grant FPU 70,00 s DPH 3.10.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
51 10. 68/2022 nákup letákov,plagátov – grant FPU 70,00 s DPH 3.10.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
52 10. 67/2022 záloha na prípravu arch.plánu – grant FPU 640,00 bez DPH 3.10.2022 Mgr. Arch.Krisztián Csémy, Komárno Dunajská 3, 94501 Komárno 42337437 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
53 9. 66/2022 nákup hyg,potrieb 62,93 s DPH 29.9.2022 KAMIKO-HYGIENE s.r.o.,Banská Bystrica Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 7.10.2022
54 9. 65/2022 beseda – grant FPU 100,00 bez DPH 27.9.2022 JOBUS s.r.o., Vrbové Štefánika 14/2, 922 03 Vrbové 53150457 Ing. Mária Fabóová 28.9.2022
55 9. 64/2022 predplatné časopisov 4.Q.2022 763,86 s DPH 20.9.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 28.9.2022
56 9. 63/2022 nákup tonera 72,00 s DPH 20.9.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing Mária Fabóová 28.9.2022
57 9. 62/2022 nákup kancelárskeho materiálu 57,75 s DPH 20.9.2022 SUN DESIGN Malá Jarková 10, 945 01 Komárno 40856071 Ing. Mária Fabóová 28.9.2022
58 9. 61/2022 nákup kníh 2 823,13 s DPH 12.9.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 14.9.2022
59 89. 60/2022 nákup čist. prostriedkov a kanc. materiálu 277,72 s DPH 9.9.2022 SUN DESIGN Malá Jarková 10, 945 01 Komárno 36534200 Ing. Mária Fabóová 14.9.2022
60 9. 59/2022 výroba fólií s ploterom 104,40 s DPH 6.9.2022 KEMAR,Komárno 1.mája 2752, 947 01 Hurbanovo 47341319 Ing. Mária Fabóová 14.9.2022
61 8. 58/2022 revízia kotlov Palatínova 140,00 bez DPH 17.8.2022 ZSEMGAS,Zlatná na Ostrove Zlatokopa 584, 946 12 Zlatná na Ostrove 43363784 Ing. Mária Fabóová 25.8.2022
62 8.2022 57/2022 prekladateľské služby 42,00 bez DPH 16.8.2022 ADY Lingua Slovakia,Komárno Lesná 42, 945 01 Komárno 46464387 Ing. Mária Fabóová 25.8.2022
63 8. 56/2022 nákup roliet 105,00 s DPH 10.8.2022 JYSK,Komárno Á.Jedlíka 5566/5G,945 01 Komárno 35974133 Ing. Mária Fabóová 10.8.2022
64 8. 55/2022 údržba kop. stroja 168,00 s DPH 10.8.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 10.8.2022
65 8. 54/2022 nákup kníh 72,50 s DPH 1.8.2022 BABITS SLOVAKIA,Komárno Zámoriho 9, 94501 Komárno 34110259 Ing. Mária Fabóová 10.8.2022
66 7. 53/2022 nákup pojazdných koliesok 129,60 s DPH 26.7.2022 PRODEX,Košice Popradská 1465/90, 040 11 Košice 31718680 v.z. Stanislava Pelantrová 1.8.2022
67 7. 52/2022 sťahovanie 3 000,00 bez DPH 22.7.2022 Szuri András,Komárno Jazerná 11/2, 945 01 Komárno 54036771 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
68 7. 51/2022 obnova licencie 460,80 s DPH 14.7.2022 Eset,Bratislava Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Ing. Mária Fabóová 16.7.2022
69 7. 50/2022 nákup kanc. nábytku – grant FPU 8 796,00 s DPH 14.7.2022 abaWood, Sládkovičovo Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo 51312832 Ing. Mária Fabóová 16.7.2022
70 7.2022 49/2022 nákup tlačiarne 115,00 s DPH 14.7.2022 NAY,Komárno Bratislavská cesta 4390, 94501 Komárno 35739487 Ing. Mária Fabóová 16.7.2022
71 7. 48/2022 revízia EPS 90,00 S DPH 8.7.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 16.7.2022
72 7. 47/2022 nákup záložiek 84,00 s DPH 8.7.2022 KEMAR, Hurbanovo 1. mája 2752, 947 01 Hurbanovo 47341319 Ing. Mária Fabóová 16.7.2022
73 6. 46/2022 nákup časopisov 5,90 s DPH 30.6.2022 Univerzita M.Belu, Banská Bystrica Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Ing. Mária Fabóová 6.7.2022
74 6. 45/2022 nákup časopisov 198,00 s DPH 30.6.2022 DUEL-PRESS,Bratislava Bajkalská 19/B,82101 Bratislava 35722517 Ing. Mária Fabóová 6.7.2022
75 6. 44/2022 zviazanie novín 40,00 s DPH 27.6.2022 SILVESTER, Komárno Malá Jarková 14, 945 01 Komárno 34097961 Ing. Mária Fabóová 6.7.2022
76 6. 43/2022 nákup záložiek 219,00 s DPH 27.6.2022 KEMAR, Hurbanovo 1. mája 2752, 947 01 Hurbanovo 47341319 Ing. Mária Fabóová 6.7.2022
77 6. 42/2022 nákup hyg.potrieb 59,68 s DPH 23.6.2022 Kúpeľne Galaxy,Partizánske Šimonovnianska 30/111,Partizánske 46964720 Ing. Mária Fabóová 25.6.2022
78 6. 41/2022 nákup časopisu 25,00 bez DPH 22.6.2022 KPTL,Bratislava Štefánikova 4475/16, 811 04 Bratislava 51802244 Ing. Mária Fabóová 25.6.2022
79 6. 40/2022 nákup časopisu 61,90 s DPH 20.6.2022 News and Holding a.s. Eisteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Mária Fabóová 25.6.2022
80 6.2022 39/2022 videoslužby – grant FPU 100,00 bez DPH 17.6.2022 TéKa,Komárno Eötvösa 43/6, Komárno 42204909 Ing. Mária Fabóová 25.6.2022
81 6. 38/2022 nákup tonerov 157,99 s DPH 17.6.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 25.6.2022
82 6. 37/2022 nákup kníh 299,74 s DPH 8.6.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45 503 249 Ing. Mária Fabóová 8.6.2022
83 6. 36/2022 preklad zmluvy 60,00 bez DPH 8.6.2022 COMMIXIXTIM, Komárno Rákocziho 237/16, 94501 Komárno 52404439 Ing. Mária Fabóová 8.6.2022
84 6. 35/2022 nákup kníh 3 202,76 s DPH 1.6.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 8.6.2022
85 5. 34/2022 propagačný materiál – grant FPU 100,00 s DPH 31.5.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
86 2. 33/2022 grafická príprava prop.mat. – grant FPU 300,00 s DPH 31.5.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
87 5. 32/2022 nákup tonerov 265,20 s DPH 25.5.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 30.5.2022
88 5. 31/2022 architektonický plán – grant FPU 2 640,00 bez DPH 24.5.2022 Mgr. Arch.Krisztián Csémy, Komárno Dunajská 3, 94501 Komárno 42337437 v.z. Mgr. Eva Ďurčová 30.5.2022
89 5. 30/2022 revízia komínov Palatínova 21,00 bez DPH 20.5.2022 Vojtech Horváth-kominár,Okoličná na Ostrove Štúrova 15, 946 13 Okoličná na Ostrove 47169567 v.z. Stanislava Pelantová 30.5.2022
90 5. 29/2022 sťahovanie 3 000,00 s DPH 10.5.2022 Szuri András,Komárno Jazerná 11/2, 945 01 Komárno 54036771 Ing. Mária Fabóová 13.5.2022
91 5. 28/2022 zabezpečenie občerstvenia – grant FPU 300,00 s DPH 5.5.2022 FEKETE L.U.I.K.,Komárno Pevnostný rad 142, 945 01 Komárno 34694366 Ing.Mária Fabóová 13.5.2022
92 5. 27/2022 prenájom zosilov.techniky – grant FPU 150,00 s DPH 5.5.2022 FEKETE L.U.I.K.,Komárno Pevnostný rad 142, 945 01 Komárno 34694366 Ing. Mária Fabóová 13.5.2022
93 5. 26/2022 fotografické služby – grant FPU 200,00 s DPH 5.5.2022 UNO PHOTO,Komárno Ul.J.Selyeho 5/6,94501 Komárno 14073447 Ing. Mária Fabóová 13.5.2022
94 5. 25/2022 materiálne zabezpečenie na tvorivé dielne – grant FPU 300,00 bez DPH 5.5.2022 Mgr.Lilla Balázs,Komárno Košická 663/18, 945 01 Komárno 47118652 Ing. Mária Fabóová 13.5.2022
95 5. 24/2022 divadelné predstavenie – grant FPU 362,00 bez DPH 4.5.2022 The Art n.o. č.d. 212, 946 38 Radvaň nad Dunajom 52188264 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
96 5. 23/2022 divadelné predstavenie – grant FPU 560,00 bez DPH 4.5.2022 The Art n.o. č.d. 212, 946 38 Radvaň nad Dunajom 52188264 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
97 5. 22/2022 beseda – grant FPU 240,00 bez DPH 3.5.2022 Kultúrny spolok Kuttyomfitty Nám.Mája 363/16, 930 28 Okoč 422883321 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
98 4. 21/2022 beseda – grant FPU 200,00 bez DPH 28.4.2022 RG.F,s.r.o. Nová Polhora 52, 04444 Kráľovce 51221659 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
99 4. 20/2022 revízia EPS 90,00 s DPH 29.4.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
100 4. 19/2022 nákup časopisu 22,90 s DPH 27.4.2022 News and Holding a.s. Eisteinova 25, 851 01 Bratislava 472562281 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
101 4. 18/2022 besedy – grant FPU 400,00 s DPH 25.4.2022 Lazsoláp Kult.Szol.Betéti Tarsaság Németvölgyi út 73 b, 1124 Budapešť 106730679 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
102 4. 17/2022 nákup čistiacich prostriedkov 100,93 s DPH 25.4.2022 SUN DESIGN Malá Jarková 10, 945 01 Komárno 36534200 Ing. Mária Fabóová 4.5.2022
103 4. 16/2022 nákup tonera 52,80 s DPH 12.4.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 14.4.2022
104 4. 15/2022 nákup reklamných tašiek – grant FPU 93,60 s DPH 7.4.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 14.4.2022
105 3. 14/2022 nákup tonera 134,40 s DPH 31.3.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
106 3. 13/2022 nákup časopisu 9,80 s DPH 25.3.2022 Univerzita M.Belu, Banská Bystrica Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
107 3. 12/2022 nákup tonera 24,00 s DPH 28.3.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
108 3. 11/2022 obnova domény 14,94 s DPH 11.3.2022 WEBGLOBE-YEGON,Bratislava Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava 36306444 Ing. Mária Fabóová 21.3.2022
109 3. 10/2022 nákup umelých kvetov – grant FPU 254,40 bez DPH 11.3.2022 Krisztián Beke, Čičov 29.augusta 479/13, 946 19 Čičov 40856721 Ing. Mária Fabóová 21.3.2022
110 2. 9/2022 oprava nootbooku 183,80 s DPH 8.2.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 11.2.2022
111 2. 8/2022 kontrola hydrantov 102,00 s DPH 11.2.2022 PYROKOM,Komárno Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno 18048455 Ing. Mária Fabóová 11.2.2022
112 2. 7/2022 nákup tonerov 253,20 s DPH 7.2.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 11.2.2022
113 2. 6/2022 nákup časopisu 37,60 s DPH 3.2.2022 Matica Slovenská, Martin P.Mudroňa 1, 03601 Martin 179027 Ing. Mária Fabóová 11.2.2022
114 1. 5/2022 nákup domény 11,99 s DPH 5/2022 Websupport,Bratislava Karadžičova 12, 82108 Bratislava 36421928 Ing. Mária Fabóová 27.1.2022
115 1. 4/2022 nákup umelých kvetov – grant FPU 396,39 s DPH 23.1.2022 LUCULLUS, Bratislava Pribinova 4, 81109 Bratislava 50169971 Ing. Mária Fabóová 27.1.2022
116 1. 3/2022 štvrťročná revízia EPS 90,00 s DPH 24.1.2022 KomBit-Alarm, Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 27.1.2022
117 01. 1/2022 nákup časopisov 198,00 s DPH x 8.1.2022 DUEL-PRESS,s.r.o. Bajkalská 19/B,82101 Bratislava 35722517 Ing. Mária Fabóová 17.1.2022
118 01. 2/2022 Nákup umelých kvetov FPU-grant 106,38 s DPH x 15.1.2022 LUCULLUS, s.r.o. Pribinova 4, 81109 Bratislava 50169971 Ing. Mária Fabóová 17.1.2022
Por. č. Mesiac Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia suma spolu Info. o DPH Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Identifikácia dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil Dátum zverejnenia
1 8. 51/2023 obnovenie licencie antiv.program 662,26 s DPH 10.8.2023 ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Ing. Mária Fabóová 8.9.2023
2 8. 49/2023 nákup tonera 51,05 s DPH 9.8.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing.Mária Fabóová 9.8.2023
3 8. 44/2023 nákup čistiacich prostriedkov 122,72 s DPH 8.8.2023 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452, 945 01 Komárno 43872484 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
4 8. telefón 7/2023 90,71 s DPH 9928294720 7.8.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
5 8. splátka KIS DAWINCI 8/2023 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 7.8.2023 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
6 8. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 1.8.2023 Monika Csontosová-TECH PO Stredná 7 Ďulov Dvor, 945 01 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
7 8. Ochrana objektu 7/2023 37,20 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č.1 1.8.2023 GRIFF Security Agency, s.r.o. Bratislavská 3192, 945 01 Komárno 36869929 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
8 7. 46/2023 štvrťročná kontrola EPS 158,40 s DPH 31.7.2023 KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská 5, 945 01 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
9 7. elektrina 6/2023 506,92 bez DPH Zmluva o preúčtovaní spotr.elek.energie 25.7.2023 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Komárno 37861298 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
10 7. kúrenie Palatínova 7/2023 835,82 s DPH Zmluva o spoločnej správe čl.III bod 3 13.7.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, 945 05 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 9.5.2023
11 7. 41/2023 oprava alarmu 117,65 s DPH 13.7.2023 KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská 5, 945 01 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
12 7. kúrenie Eötvösa 6/2023 165,30 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 12.7.2023 COM-therm, spol. s r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
13 7. 42/2023 nákup tonera 203,53 s DPH 12.7.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
14 7. prihláška školenie 94,80 s DPH 11.7.2023 ProWise, a.s. Kúpeľná 3, 08001 Prešov 51871998 Ing. Mária Fabóová 9.8.2023
15 7. 40/2023 oprava kop. stroja 450,00 s DPH 6.7.2023 PROFITECHNIK č.d. 414, 946 13 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
16 7. sms služby 189,68 s DPH 12-2008, dodatok č.3 SVOP spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
17 7. splátka KIS DAWINCI 7/2023 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 6.7.2023 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
18 7. telefón 6/2023 91,62 s DPH 9928294720 4.7.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
19 7. 43/2023 predplatné časopisu 230,00 s DPH 4.7.2023 DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská 19/B,821 01 Bratislava 2 35722517 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
20 7. premietanie filmu 5,88 s DPH Zmluva o vzájomnej spolupráci 4.7.2023 Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingová 43, 811 09 Bratislava 30812976 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
21 7. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 3.7.2023 Monika Csontosová - Tech PO Stredná 7,Ďulov Dvor 945 01 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
22 7. ochrana objektu 6/2023 37,20 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č.1 3.7.2023 GRIFF Security Agency, s.r.o. Bratislavská cesta 3192,94501 Komárno 36869929 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
23 6. nákup CNG 65,27 s DPH 041/CNG/, dodatok č.1 30.6.2023 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a,821 09 Bratislava 47552549 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
24 6. premietanie filmu 19,40 s DPH Zmluva o vzájomnej spolupráci 29.6.2023 Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingová 43, 811 09 Bratislava 30812976 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
25 6. premietanie filmu 17,64 s DPH Zmluva o spoločnej spolupráci 29.6.2023 Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingová 43, 811 09 Bratislava 30812976 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
26 6. premietanie filmu 24,70 s DPH Zmluva o vzájomnej spolupráci 29.6.2023 Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingová 43, 811 09 Bratislava 30812976 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
27 6. premietanie filmu 40,58 s DPH Zmluva o vzájomnej spolupráci 29.6.2023 Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingová 43, 811 09 Bratislava 30812976 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
28 6. premietanie filmu 31,75 s DPH Zmluva o vzájomnej spolupráci 29.6.2023 Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingová 43, 811 09 Bratislava 30812976 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
29 6. zodpovednosť za škodu 1.7.-31.12.2023 26,65 s DPH 3559009431 27.6.2023 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
30 6. poistenie majetku 1.7.-1.10.2023 263,81 s DPH 1009901545 27.6.2023 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
31 6. havarijné poistenie 1.7.-31.12.2023 81,38 s DPH 5519002034 27.6.2023 Kooperartíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
32 6. úrazové poistenie 1.7.-31.12.2023 113,28 s DPH 0999000466 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava 00585411 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
33 6. 39/2023 predplatné časopisu 65,90 s DPH 22.6.2023 News and Media Holding a.s. Eisteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
34 6. 38/2023 nákup hygienických pomôcok 26,35 s DPH 22.6.2023 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 6.7.2023
35 6. elektrina Eötvösa,Palatínova 5/2023 556,56 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elek.energie 19.6.2023 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A,949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
36 6. kúrenie Palatínova 6/2023 835,82 bez DPH Zmluva o spoločnej správe čl.III bod 3 16.6.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13,945 05 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
37 6. 102/2022 nákup časopisov 3.Q.2023 922,71 s DPH 13.6.2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
38 6. kúrenie Eötvösa 5/2023 436,88 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 8.6.2023 COM-therm, spol. s r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
39 6. 36/2023 nákup stojanového aquamatu 201,00 s DPH 8.6.2023 Pí aquaunion s.r.o. Galvaniho 7/D7, 821 04 Bratislava 2 47205750 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
40 6. splátka KIS DAWINCI 6/2023 436,88 s DPH 12-2008, dodatok č.3 6.6.2023 SVOP, spol. s.r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
41 6. 34/2023 nákup tonera 33,18 s DPH 6.6.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
42 6. telefón 5/2023 92,68 s DPH 9928294720 6.6.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 357634469 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
43 6. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 1.6.2023 Monika Csontosová - TECH PO Stredná 7,Ďulov Dvor, 945 01 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 20.6.2023
44 6. 29/2023 nákup plagátov,letákov 500,00 s DPH 1.6.2023 Willex, s.r.o. Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 19.6.2023
45 6. 35/2023 nákup časopisu 26,90 s DPH 1.6.2023 News and Media Holding a.s. Eisteinova 25, 851 01 Brattislava 47256281 Ing. Mária Fabóová 19.6.2023
46 6. ochrana objektu 5/2023 37,20 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č.1 1.6.2023 GRIFF Security Agency, s.r.o. Bratislavská cesta 3192, 945 01 Komárno 36869929 Ing. Mária Fabóová 19.6.2023
47 5. nákup CNG 58,08 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č.1 31.5.2023 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a, 851 01 Bratislava 47552549 Ing. Mária Fabóová 31.5.2023
48 5. 25/2023 nákup kníh 557,46 s DPH 29.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösova 59/2817,945 05 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 30.5.2023
49 5. 33/2023 premietanie filmu 28,81 s DPH 29.5.2023 FILMTOPIA s.r.o. Lovinského 39, 811 04 Bratislava 46819002 Ing. Mária Fabóová 30.5.2023
50 5. 25/2023 elektrina Eötvösa,Palatínova 4/2023 641,02 bez DPH Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elek.energie 29.5.2023 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
51 5. 30/2023 revízia komínov-Palatínova 21 bez DPH 19.5.2023 Vojtech Horváth-kominár Štúrova 15, 946 13 Okoličná na Ostrove 47169567 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
52 5. 28/2023 nákup externého disku 57,13 s DPH 19.5.2023 Henrich Sonnenschein-ITSK Dunajská 5, 945 01 Komárno 37212931 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
53 5. 25/2023 nákup kníh 450,00 s DPH 19.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösova 59/2817, 945 05 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
54 5. 25/2023 nákup kníh 500,00 s DPH 19.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösova 59/2817, 945 05 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
55 5. 25/2023 nákup kníh 500,00 s DPH 19.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösova 59/2817, 945 05 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
56 5. 25/2023 nákup kníh 284,51 s DPH 19.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösova 59/2817, 945 05 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
57 5. 32/2023 premietanie filmu 43,51 s DPH 18.5.2023 FILMTOPIA s.r.o. Lovinského 39, 811 04 Bratislava 46819002 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
58 5. 31/2023 nákup tonera 284,51 s DPH 18.5.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 25.5.2023
59 5. 25/2023 nákup kníh 300 s DPH 15.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösova 59/2817, 945 05 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
60 5. 25/2023 nákup kníh 300 s DPH 15.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösova 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
61 5. 25/2023 Nákup kníh 300,00 s DPH 15.5.2023 DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, 945 05 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
62 5. Kúrenie Eötvösa 4/2023 966,56 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 12.5.2023 COM-therm, spol. s.r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
63 5. kúrenie Palatínova 5/2023 835,82 bez DPH Zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3 12.5.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, 945 05 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
64 5. 26/2023 nákup tonera 835,82 s DPH 12.5.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12 , 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
65 5. splátka KIS DAWINCI 5/2023 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 9.5.2023 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
66 5. telefón 4/2023 91,22 s DPH 9928294720 9.5.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
67 5. ochrana objektu 4/2023 37,20 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č.1 9.5.2023 GRIFF Security Agency, s.r.o. Bratislavaská cesta 3192, 945 01 Komárno 36869929 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
68 5. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 4.5.2023 Monika Csontosová TECH-PO Stredná 7 Ďulov Dvor,94501 Komárno 42335281 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
69 5. požičanie filmu 16,46 s DPH Zmluva o vzájomnej spolupráce ASFK 4.5.2023 Film Europe s.r.o. Matúškova 10,83101 Bratislava 35934271 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
70 5. Voda Eötvösa 11.10-24.4.2023 430,25 s DPH 97/99 3.5.2023 KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25,945 01 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
71 4. Nákup CNG 31,93 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 30.4.2023 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a,821 09 Bratislava 47552549 Ing. Mária Fabóová 15.5.2023
72 4. elektrina 3/2023 746,05 bez DPH Zmluva o preúčtovaní spotr. elek.energie 25.4.2023 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A,949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
73 4. 22/2023 štvrťročná revízia EPS-Paltínova 90,00 s DPH 21.4.2023 KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská , 945 01 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
74 4. 24/2023 nákup varičov a žiaroviek 117,89 s DPH 20.4.2023 BV-TV Vincent Beke Malá Jarková 36,945 01 Komárno 22712372 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
75 4. 23/2023 nákup adaptéra 15,62 s DPH 20.4.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
76 4. kúrenie Eötvösa 3/2023 1 287,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 19.4.2023 COM-therm, spol. s r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
77 4. 12/2023 nákup euroklipov 121,82 s DPH 18.4.2023 CEIBA spol. s r.o. Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo 36548090 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
78 4. kúrenie Palatínova 4/2023 835,82 bez DPH Zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3 12.4.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, 945 01 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
79 4. splátka KIS DAWINCI 4/2023 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č. 3 11.4.2023 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
80 4. poistenie majetku 1.4.-1.7.2023 695,50 s DPH 6604013651 6.4.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava 00585441 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
81 4. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 5.4.2023 Tech PO Stredná 7,Ďulov Dvor,945 01 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
82 4. telefón 3/2023 91,34 s DPH 9928294720 5.4.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
83 4. členský príspevok za rok 2023 120,00 bez DPH členský príspevok 5.4.2023 Slovenská asociácia knižníc Klemensova 2522/19,814 67 Bratislava 30845181 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
84 4. ochrana objektu 3/2023 37,20 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č.1 3.4.2023 GRIFF Security Agency, s.r.o. Bratislavská cesta 3192, 945 01 Komárno 36869929 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
85 4. 21/2023 nákup tonera 26,00 s DPH 3.4.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
86 3. Nákup CNG 42,05 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.3.2023 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava 47552549 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
87 3. Komunálny odpad – Eötvösa 120,12 bez DPH rozhodnutie č. 1620180126 30.3.2023 Mestský úrad Komárno Nám.gen.Klapku č.1/1, 945 05 Komárno 00306525 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
88 3. Komunálny odpad – Palatínova 120,12 bez DPH rozhodnutie č.1620180127/2023 30.3.2023 Mestský úrad Komárno Nám.gen.Klapku 1/1, 945 05 Komárno 00306525 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
89 3. Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 1 490,62 bez DPH rozhodnutie č.:118982/2023 29.3.2023 Mestský úrad Komárno Nám.gen.Klapku 1/1, 945 05 Komárno 00306525 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
90 3. 20/2023 nákup tonerov 490,99 s DPH 29.3.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
91 3. 3/2023 nákup publikácie 47,00 bez DPH 27.3.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica 37986635 Ing. Mária Fabóová 26.4.2023
92 3. 19/2023 Nákup laminátových fólií 14,84 s DPH 24.3.2023 EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3,01001 Žilina 47689650 Ing. Mária Fabóová 24.4.2023
93 3. vyúčtovanie kúrenie Palatínova 2022 -614,94 bez DPH Zmluva o spoločnej správe čl.III bod 3 23.3.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, 945 05 Komárno 36102881 Ing. Mária fabóová 27.3.2023
94 3. 18/2023 nákup hyg.potrieb 88,78 s DPH 21.3.2023 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5,974 03 45965340 Ing. Mária Fabóová 27.3.2023
95 3. elektrina Eötvösa,Palatínova 2/2023 732,41 bez DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 20.3.2023 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A,949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 27.3.2023
96 3. administratívny poplatok administratívny poplatok 20,00 bez DPH 16.3.2023 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 42418933 Ing. Mária Fabóová 27.3.2023
97 3. 17/2023 návrh letnej čitárne grant FPU 3 000,00 bez DPH 15.3.2023 Kristián Csémy autorizovaný architekt Dunajská ul.3, 945 01 Komárno 42337437 Ing. Mária Fabóová 15.3.2023
98 3. vyúčtovanie kúrenia Eötvösa za rok 2022 -2 469,24 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 14.3.2023 COM-therm, spol. s r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 15.3.2023
99 3. voda Eötvösa 7.9.22-5.3.2023 234,13 s DPH 97/99 14.3.2023 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 15.3.2023
100 3. voda Eötvösa 7.9.22-5.3.2023 14,68 s DPH 97/99 14.3.2023 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča25, 945 01 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 15.3.2023
101 3. 16/2023 obnova domény 15,54 s DPH 14.3.2023 Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2,821 09 Bratislava 52486567 Ing. Mária Fabóová 15.3.2023
102 3. Kúrenie Eötvösa 2/2023 1 601,38 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 9.3.2023 Com-therm, spol. s r.o. Miletičova 55, 821 09 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
103 3. kúrenie Palatínova 3/2023 835,82 bez DPH Zmluva o spoločnej správe čl.III bod 3 9.3.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, 945 05 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
104 3. 102/2022 predplatné časopisov II.Q.2023 931,51 s DPH 7.3.2023 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
105 3. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 6.3.2023 Monika Csontosová - Tech PO Stredná 7, 945 01 Komárno-Ďulov Dvor 33941289 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
106 3. splátka KIS DAWINCI 3/2023 203,48 s DPH 12-2008,dodatok č. 1 6.3.2023 SVOP,spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
107 3. telefón 2/2023 92,40 s DPH 9928294720 6.3.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
108 3. STP WINPAM 97,20 s DPH R-113/2018 2.3.2023 IVES KOŠICE Československej armády 20,041 18 Košice 00162957 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
109 3. 15/2023 Nákup PC a tlačiarne 2 050,00 s DPH 2.3.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
110 3. ochrana objektu 2/2023 37,20 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č.1 1.3.2023 GRIFF Security Agency, s.r.o. Bratislavská cesta 3192, 945 01 Komárno 36869929 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
111 2. nákup CNG 35,29 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 28.2.2023 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a,811 09 Bratislava 47552549 Ing. Mária Fabóová 13.3.2023
112 2. 14/2023 Nákup knižných záložiek 60,00 s DPH 28.2.2023 Gabriel Sóki-EMKE Hlavná 83, 946 35 Búč 53509251 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
113 2. 13/2023 Nákup časopisu 5,90 bez DPH 27.2.2023 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
114 2. Kúrenie Palatínova 2/2023 838,82 bez DPH Zmluva o spoločnej správe čl.III bod 3 21.2.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, 945 01 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
115 2. Elektrina Eötvösa,Palatínova 1/2023 801,07 bez DPH Zmluva o preúčtovaní spotr.elek.energie 16.2.2023 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
116 2. 4/2023 Nákup tonera 51,05 s DPH 15.2.2023 IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 3.3.2023
117 2. 11/2023 kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov 95,16 s DPH 13.2.2023 PYROKOM spol. s r.o. Á.Jedlíka 4854, 945 01 Komárno 18048455 Ing. Mária Fabóová 15.2.2023
118 2. 10/2023 nákup kníh 58,00 bez DPH 9.2.2023 OZ Bratislavské rožky Rajská 15, 811 08 Bratislava 42183499 Ing. Mária Fabóová 14.2.2023
119 2. kúrenie Eötvösa 1/2023 1 018,24 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 8.2.2023 COM-therm, spol. s r.o. Miletičova 55,821 09 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 13.2.2023
120 2. splátka KIS DAWINCI 2/2023 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 7.2.2023 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 7.2.2023
121 2. telefón 1/2023 91,37 s DPH 9928294720 9.2.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 7.2.2023
122 2. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 2.2.2023 Monika Csontová-Tech PO Stredná 7, 945 01 Ďulov Dvor, Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 7.2.2023
123 2. ochrana objektu Palatínova 1/2023 37,20 s DPH 098/PCO/2019, dodatok č. 1 1.2.2023 GRIFF Securite Agency, s.r.o. Bratislavská cesta 3192, 945 01 Komárno 36869929 Ing. Mária Fabóová 7.2.2023
124 1. Nákup CNG 35,14 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.1.2023 SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a,821 05 Bratislava 47552549 Ing. Mária Fabóová 7.2.2023
125 1. 7/2023 štvrťročná revízia EPS 90,00 s DPH 30.1.2023 KomBit-Alarm, spol. s r.o. Elektrárenská 5,945 01 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 30.1.2023
126 1. 9/2023 Nákup laminátora 119,00 s DPH 25.1.2023 Alemat.cz, spol. s r.o. Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor 28159233 Ing. Mária Fabóová 30.1.2023
127 1. 8/2023 Nákup hygien.potrieb 52,26 s DPH 25.1.2023 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 30.1.2023
128 1. 6/2023 Predplatné časopisov 49,30 bez DPH 19.1.2023 MATICA SLOVENSKÁ P.Mudroňa 1, 036 01 Martin 00179027 Ing. Mária Fabóová 30.1.2023
129 1. 5/2023 Nákup tonera 26,24 s DPH 25.1.2023 Henrich Sonnenschein-ITSK Dunajská 5, 945 01 Komárno 37212931 Ing. Mária Fabóová 30.1.2023
130 1. Kúrenie Palatínova 1/2023 835,82 bez DPH Zmluva o spoločnej správe čl.III bod 3 17.1.2023 Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, 945 01 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 30.1.2023
131 1. 58/2021 vyúčtovanie FS za rok 2022 33,41 s DPH 17.1.2023 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 31592503 Ing.Mária Fabóová 30.1.2023
132 1. 2/2023 obnova domény 15,59 s DPH 5.1.2023 Websupport s.r.o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava 36421928 Ing. Mária Fabóová 13.1.2023
133 1. 1/2023 predplatné časopisu 230,00 s DPH 35722517 5.1.2023 DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská 19/B,821 01 Bratislava 2 35722517 Ing. Mária Fabóová 13.1.2023
134 1. poistenie majetku 695,50 s DPH 660413651 5.1.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava 00585441 Ing. Mária Fabóová 13.1.2023
135 1. splátka KIS DAWINCI 1/2023 203,48 s DPH 12-2008,dodatok č.3 5.1.2023 SVOP,spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 13.1.2023
Por. č. Mesiac Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia suma spolu Info. o DPH Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Identifikácia dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil Dátum zverejnenia
1 12. kúrenie 12/2022 1 600,00 s DPH Zmluva o dodávke o odbere tepla 31.12.2022 COM-therm, spol. s r.o. Palatínova 39,94501 Komárno 36525782 Ing. Mária Fabóová 31.12.2022
2 12. Elektrina 12/2022 525,41 s DPH Zmluva o preúčt.spotrebnej elek.ener. 31.12.2022 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 31.12.2022
3 12. ochrana objektu 12/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019,dodatok č.1 31.12.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 31.12.2022
4 12. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 31.12.2023 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 31.12.2022
5 12. telefón 12/2022 90,78 s DPH 9928294720 31.12.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing.Mária Fabóová 31.12.2022
6 12. nákup CNG 17,82 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.12.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 31.12.2022
7 12. 115/2022 nákup etikiet 37,39 s DPH 22.12.2022 Martínek CZ s.r.o. Klejnarská 92, 28002 Kolín 24817147 Ing. Maria Fabóová 30.12.2022
8 12. 118/2022 Nákup rozraďovačov 340 s DPH 22.12.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
9 12. 116/2022 nákup hygienických potrieb 47,45 s DPH 22.12.2022 KAMIKO-HYGIENE s.r.o.,Banská Bystrica Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
10 12. 113/2022 nákup čistiacich prostriedkov 479,22 s DPH 22.12.2022 KOLORCETRUM S.R.O. Priateľstva 3452, 945 01 Komárno 43872484 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
11 12. 108/2022 nákup tonerov 889,54 s DPH 21.12.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
12 12. 117/2022 závesný systém 272,16 s DPH 21.12.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
13 12. zodpovednosť za škodu 1.1.-30.6.2023 27,25 s DPH 3559006223 21.12.2022 Kooperatíva, Bratislava Štefanovičova 4,81623 Bratislava 585441 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
14 12. úrazové poistenie 1.1.-1.7.2023 35,58 S DPH 0999000209 21.12.2022 Kooperatíva, Bratislava Štefanovičova 4,81623 Bratislava 585441 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
15 12. školenie 69,00 s DPH prihláška 21.12.2022 Domena Nitra Bočná 11,949 05 Nitra 47470551 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
16 12. 107/2022 nainštalovanie WIFI Eötvösa 624,92 s DPH 19.12.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
17 12. elektrina 11/2022 515,15 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 19.12.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
18 12. 112/2022 nákup kancelárskeho materiálu 538,08 s DPH 16.12.2022 Arka a.s. Palatínova 15, 945 01 Komárno 36523496 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
19 12. 95/2022 nákup kníh – grant FPKNM 681,73 s DPH 16.12.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
20 12. 88/2022 nákup kníh – grant FPU 2 374,76 s DPH 16.12.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
21 12. zapožičiavanie filmov 31,75 s DPH Zmluva o vzájomnej spolupráce ASFK 15.12.2022 Film Europe s.r.o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava 35934271 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
22 12. 114/2022 metodický kurz 277,00 bez DPH 15.12.2022 Ul. stavbárov 2752/8 945 01 Komárno 35581956 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
23 12. 111/2022 audítorské práce – grant FPU 1 200,00 s DPH 15.12.2022 Ing. Ľudivít Fiala-IFL Veľkoblahovská 6750/9E,929 01 Dunajská Streda 32323204 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
24 12. 103/2022 nákup kníh – grant FPU 136,70 s DPH 15.12.2022 Babits Slovakia, s.r.o. Zámoryho 9, 945 01 Komárno 34110259 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
25 12. 104/2022 nákup kníh – grant FPU 90,31 s DPH 14.12.2022 Panta Rhei,s.r.o. Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder 31443923 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
26 12. 110/2022 licencie 598,50 s DPH 14.12.2022 Softvérovo.sk Ľ.Kraskovskej 1601/21,851 10 Bratislava 54962064 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
27 12. náhrady odmien za rok 2022 0,65 bez DPH autorský zákon § 167 zákona č. 185/2015 13.12.2022 LITA Mozartova 9, 811 02 Bratislava 420166 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
28 12. 76/2022 prekládka FDSL služby 39,83 bez DPH 13.12.2022 DataCentrum Cintorínska č.5, 814 88 Bratislava 151564 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
29 12. 109/2022 predplatné časopisu 12,00 s DPH 13.12.2022 CVTI SR Lamačská cesta 8A,840 05 Bratislava 00151882 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
30 12. 105/2022 predplatné časopisu 26,40 s DPH 13.12.2022 Poradca podnikateľa, Žilina Martina Rázusa 23 A,01001 Žilina 1 31592503 Ing. Mária Fabóová 3.1.2023
31 12. 106/2022 predplatné časopisu 96,97 s DPH 13.12.2022 Poradca podnikateľa, Žilina Martina Rázusa 23 A,01001 Žilina 1 31592503 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
32 12. 89/2022 nákup kníh – grant FPU 613,37 s DPH 12.12.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
33 12. 100/2022 nákup kníh – grant FPU 95,53 s DPH 12.12.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
34 12. kúrenie Eötvösa 11/2022 1 052,76 S DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 12.12.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
35 12. 102/2022 predplatné časopisov 1.Q.2023 924,63 s DPH 9.12.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
36 12. 101/2022 nákup časopisov 61,00 bez DPH 9.12.2022 Nadácia Pro Media Námestie Sv. Štefana 296/6, 92901 Dunajská Streda 51022281 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
37 12. 92/2022 nákup kníh – grant FPU 445,00 s DPH 9.12.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
38 12. 97/2022 materiálne zabezpečenie na tvorivé dielne – grant FPU 100,00 bez DPH 8.12.2022 PaedDr. Tamás Török Malá Iža 28, 945 01 Komárno 41395310 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
39 12. kúrenie Palatínova 12/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 7.12.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
40 12. 98/2022 nákup kníh – grant FPU 21,00 bez DPH 5.12.2022 Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134, 945 01 Komárno 00164852 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
41 12. 77/2022 odvoz vyradeného majetku 2 000,00 bez DPH 5.12.2022 Ferdinand Grassl - GrassFer Družstevná 280/19, 945 01 Komárno 51821893 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
42 12. 79/2022 odvoz a dovoz kontajnerov 6 000,00 bez DPH 5.12.2022 Szuri András,Komárno Jazerná 11/2, 945 01 Komárno 54036771 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
43 12. telefón 11/2022 91,60 s DPH 9928294720 5.12.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
44 12 správy SMS 156,54 s DPH 12-2008, dodatok č.3 5.12.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 30.12.2022
45 12 splátka KIS DAWINCI 12/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 2.12.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
46 12. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 2.12.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
47 12. ochrana objektu 11/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019,dodatok č.1 1.12.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
48 11. nákup CNG 108,99 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 30.11.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
49 11. administratívne poplatky 80,00 bez DPH administratívne poplatky 30.11.2022 PRO LIBRI o.z. Eötvösa 35, 945 01 Komárno 42048125 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
50 11. 96/2022 nákup hyg.potrieb 69,37 s DPH 28.11.2022 KAMIKO-HYGIENE s.r.o.,Banská Bystrica Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
51 11. stravné lístky 12/2022 1 117,73 s DPH kúpna zmluva 24.11.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária fabóová 2.12.2022
52 11. 93/2022 videoslužby – grant FPU 100,00 bez DPH 24.11.2022 Téka Eötvösa 43/6, 945 01 Komárno 42204909 Ing.Mária Fabóová 2.12.2022
53 11. 94/2022 predplatné časopisu 50,00 s DPH 24.11.2022 Petit Press,a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
54 11. 91/2022 nákup pojazdných koliesok 31,13 s DPH 23.11.2022 PRODEX,Košice Popradská 1465/90, 040 11 Košice 31718680 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
55 11. kúrenie Palatínova 11/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 23.11.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
56 11. elektrina 10/2022 351,22 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 22.11.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
57 11. 85/2022 predplatné časopisov – grant FPKNM 640,69 s DPH 21.11.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
58 11. služby MVS 14,60 bez DPH odd.dospelých 21.11.2022 Slovenská národná knižnica Námestie J.C.Hronského 1, 036 01 Martin 36138517 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
59 11. 90/2022 zabezpečenie občerstvenia – grant FPU 280,00 s DPH 21.11.2022 FEKETE L.U.I.K.,Komárno Pevnostný rad 142, 945 01 Komárno 34694366 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
60 11. 84/2022 výmena akumulátora ,programovanie kódov 137,86 s DPH 10.11.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
61 11. kúrenie Eötvösa 10/2022 526,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 10.11.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
62 11. 61/2022 nákup kníh 2 823,13 s DPH 9.11.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
63 11. 87/2022 nainštalovanie tlačiarní 120,00 s DPH 9.11.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 2.12.2022
64 11. havarijné poistenie 1.1.-1.7.2023 81,78 s DPH 66037886628 7.11.2022 Kooperatíva, Bratislava Štefanovičova 4,81623 Bratislava 585441 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
65 11. splátka KIS DAWINCI 11/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 7.11.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
66 11. telefón 10/2022 92,11 s DPH 9928294720 4.11.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
67 11. 50/2022 nákup interiérového vybavenia – grant FPU 8 796,00 s DPH 4.11.2022 abaWood, Sládkovičovo Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo 51312832 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
68 11. 72/2022 beseda – grant FPU 100,00 bez DPH 3.11.2022 LOTA vydavateľstvo,Bratislava Lykovcová 1a, 841 04 Bratislava 46870385 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
69 11. 81/2022 údržbárske služby 85,20 s DPH 3.11.2022 Ronakom, s.r.o.,Komárno Vnútorná okružná 176/17, 945 01 Komárno 36548561 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
70 11. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 3.11.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
71 11. ochrana objektu 10/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 3.11.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 7.11.2022
72 11. 71/2022 nákup kníh 182,47 s DPH 2.11.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45503249 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
73 11. 82/2022 stoj a tyče na štátnu vlajku 172,80 s DPH 2.11.2022 JEG,s.r.o.,Komárno Ul.slobody areal Agrostavu,945 01 Komárno 36540854 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
74 11. 67/2022 záloha na prípravu archit.plánu – grant FPU 640,00 bez DPH 2.11.2022 Mgr. Arch.Krisztián Csémy, Komárno Dunajská 3, 94501 Komárno 42337437 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
75 11. 83/2022 hosting webstránky 2.11.-2.11.2023 57,46 s DPH 2.11.2022 Websupport,Bratislava Karadžičova 12, 82108 Bratislava 36421928 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
76 10. nákup CNG 20,44 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.10.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
77 10. voda Eötvösa 15.4.-10.10.2022 261,17 s DPH 97/99 26.10.2022 KOMVaK,Komárno E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
78 10. nákup stravných lístkov 11/2022 1 525,48 s DPH kúpna zmluva 25.10.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
79 10. 80/2022 revízia EPS 348,00 s DPH 19.10.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
80 10. členský poplatok 50,00 bez DPH členský poplatok 18.10.2022 Spolok slov.knihov. A knižníc, Bratislava Michalská 1,816 14 Bratislava 178594 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
81 10. elektrina 10/2022 257,47 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 17.10.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
82 10. 75/2022 revízia elektriny Palatínova 348,00 s DPH 12.10.2022 HANNA, s.r.o.,Komárno Nám.M.R.Štefánika 903/5A,94501 Komárno 44000855 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
83 10. kúrenie Eötvösa 9/2022 388,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 11.10.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
84 10. 78/2022 nákup kníh 53,40 bez DPH 11.10.2022 Slov.národná knižnica,Martin Nám.J.C. Hornského 1, 036 01 Martin 36138517 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
85 10. členský príspevok 2022 120,00 bez DPH členský príspevok 2022 10.10.2022 Slov.asociácia knižníc,Bratislava Klemensova 2522/19,81467 Bratislava 30845181 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
86 10. splátka KIS DAWINCI 10/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 10.10.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
87 10. kúrenie Palatínova 10/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 10.10.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
88 10. 52/2022 sťahovanie 3 000,00 bez DPH 7.10.2022 Szuri András,Komárno Jazerná 11/2, 945 01 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
89 10. 73/2022 firemná tabuľa 1 776,00 s DPH 7.10.2022 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o.,Bratislava Krištáľová 773/8C, 851 10 Bratislava 51175801 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
90 10. 68/2022 letáky, plagáty – grant FPU 70,00 s DPH 6.10.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
91 10. 69/2022 letáky, palgáty – grant FPU 70,00 s DPH 6.10.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
92 10. 70/2022 letáky, plagáty – grant FPU 50,00 s DPH 6.10.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
93 10. 15/2022 záložky,notesy – grant FPU 1 161,40 s DPH 6.10.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
94 10. 74/2022 nákup kníh 366,00 s DPH 6.10.2022 ArtForun 21 Slovakia,s.r.o.,Bratislava Karpatská 16, 811 05 Bratislava 35946661 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
95 10 telefón 9/2022 91,32 s DPH 9928294720 6.10.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
96 10. 66/2022 nákup hyg.potrieb 62,93 s DPH 3.10.2022 KAMIKO-HYGIENE s.r.o.,Banská Bystrica Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica 45965340 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
97 10. 65/2022 beseda – grant FPU 100,00 bez DPH 3.10.2022 JOBUS s.r.o., Vrbové Štefánika 14/2, 922 03 Vrbové 53150457 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
98 10. ochrana objektu 9/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 3.10.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
99 10. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 3.10.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 2.11.2022
100 9. nákup CNG 19,21 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 30.9.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
101 9. nákup stravných lístkov 10/2022 1 635,82 s DPH kúpna zmluva 26.9.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
102 9. kúrenie Palatínova 9/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
103 9. 63/2022 nákup tonera 72,00 s DPH 20.9.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
104 9. 62/2022 nákup kancelárskeho materiálu 57,75 s DPH 20.9.2022 SUN DESIGN Malá Jarková 10, 945 01 Komárno 36534200 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
105 9. poistenie majetku 1.10.-1.1.2023 695,50 s DPH 660413651 20.9.2022 Kooperatíva, Bratislava Štefanovičova 4,81623 Bratislava 585441 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
106 9. voda Palatínova 3.3.-6.9.2022 26,02 s DPH 97/99 19.9.2022 KOMVaK,Komárno E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
107 9. voda Palatínova 3.3.-6.9.2022 284,41 s DPH 97/99 19.9.2022 KOMVaK,Komárno E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
108 9. elektrina 8/2022 195,17 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 19.9.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
109 9. 64/2022 predplatné časopisov 4.Q. – grant FPU 763,86 s DPH 14.9.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
110 9. 59/2022 výroba fólií s ploterom 104,40 s DPH 13.9.2022 KEMAR,Komárno 1.mája 2752, 947 01 Hurbanovo 47341319 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
111 9. kúrenie Eötvösa 8/2022 388,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 13.9.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
112 9. administratívny poplatok 90,16 bez DPH administratívny poplatok 12.9.2022 Fond na podporu umenia,Bratislava Cukrová 14, 81108 Bratislava 30856868 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
113 9. 60/2022 nákup čist. prostriedkov a kanc.materiálu 277,72 s DPH 9.9.2022 SUN DESIGN Malá Jarková 10, 945 01 Komárno 36534200 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
114 9. 35/2022 nákup kníh 75,00 s DPH 8.9.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
115 9. splátka KIS DAWINCI 9/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 7.9.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Máriua Fabóová 3.10.2022
116 9. telefón 8/2022 91,45 s DPH 9928294720 6.9.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
117 9. 58/2022 revízia kotlov Palatínova 140,00 bez DPH 6.9.2022 ZSEMGAS,Zlatná na Ostrove Zlatokopa 584, 946 12 Zlatná na Ostrove 43363784 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
118 9. 35/2022 nákup kníh 3 127,76 s DPH 5.9.2022 Diderot,Komárno Eötvösa 59/2817, 945 01 Komárno 35952237 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
119 9. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 5.9.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
120 9. ochrana objektu 8/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 5.9.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 3.10.2022
121 8. nákup CNG 42,54 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.8.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
122 8. nákup stravných lístkov 9/2022 1 395,96 s DPH kúpna zmluva 24.8.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
123 8. elektrina 7/2022 162,37 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 22.8.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
124 8. 55/2022 údržba kopírovacieho stroja 168,00 s DPH 18.8.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
125 8. 57/2022 prekladateľské služby 42,00 bez DPH 18.8.2022 ADY Lingua Slovakia,Komárno Lesná 42, 945 01 Komárno 46464387 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
126 8. kúrenie Palatínova 8/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 15.8.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
127 8. kúrenie Eötvösa 7/2022 388,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 9.8.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
128 8. telefón 7/2022 90,26 s DPH 9928294720 8.8.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
129 8. 54/2022 nákup kníh 72,50 s DPH 3.8.2022 BABITS SLOVAKIA,Komárno Zámoriho 9, 94501 Komárno 34110259 Ing. Mária Fabóová 2.9.2022
130 8. splátka KIS DAWINCI 8/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 3.8.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 31.8.2022
131 8. ochrana objektu 7/2022 37,20 s DPH Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 31.8.2022
132 8. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 1.8.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 31.8.2022
133 7. nákup CNG 48,03 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.7.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
134 7. 53/2022 nákup pojazdných koliesok 129,60 s DPH 29.7.2022 PRODEX,Košice Popradská 1465/90, 040 11 Košice 31718680 v.z. Stanislava Pelantová 1.8.2022
135 7. 29/2022 sťahovanie 3 000,00 bez DPH 28.7.2022 Szuri András,Komárno Jazerná 11/2, 945 01 Komárno 54036771 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
136 7. nákup stravných lístkov 8/2022 1 331,20 s DPH kúpna zmluva 26.7.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
137 7. 31/2022 architektonický plán – grant FPU 2 640,00 bez DPH 25.7.2022 Mgr. Arch.Krisztián Csémy, Komárno Dunajská 3, 94501 Komárno 42337437 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
138 7. 25/2022 materiál na tvorivé dielne – grant FPU 200,00 bez DPH 22.7.2022 Mgr. Lilla Balázs,Komárno Košická 663/18, 945 01 Komárno 47118652 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
139 7. 49/2022 nákup tlačiarne 115,00 s DPH 22.7.2022 NAY,Komárno Bratislavská cesta 4390, 94501 Komárno 35739487 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
140 7. služby MVS 3,20 bez DPH odd.dospelých 22.7.2022 Štátna vedecká knižnica,Banská Bystrica Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica 35987006 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
141 7. elektrina 6/2022 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 20.7.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
142 7. služby MVS 19,50 bez DPH odd.dospelých 20.7.2022 Univerzitná knižnica,Bratislava Michalská 1,814 17 Bratislava 164631 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
143 7. kúrenie Palatínova 7/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 20.7.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
144 7. 51/2022 obnovenie licencie 460,80 s DPH 15.7.2022 Eset,Bratislava Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
145 7. 48/2022 štvrťročná revízia EPS 90,00 s DPH 15.7.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
146 7. kúrenie Eötvösa 6/2022 388,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 13.7.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
147 7. nájomné 7/2022 1 649,04 bez DPH nájomná zmluva 12.7.2022 Dom Matice slovenskej,Komárno Nám.M.R.Štefánika 6,94501 Komárno 35610905 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
148 7. 43/2022 nákup záložiek 84,00 s DPH 8.7.2022 KEMAR, Hurbanovo 1. mája 2752, 947 01 Hurbanovo 47341319 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
149 7. 41/2022 nákup časopisu 25,00 bez DPH 4.7.2022 KPTL,Bratislava Štefánikova 4475/16, 811 04 Bratislava 51802244 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
150 7. 37/2022 nákup kníh 299,74 s DPH 4.7.2022 Martinus, Martin Gorkého 4, 036 01 Martin 45 503 249 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
151 7. 46/2022 nákup časopisu 5,90 bez DPH 4.7.2022 Univerzita M.Belu, Banská Bystrica Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
152 7. splátka KIS DAWINCI 7/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 4.7.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
153 7. telefón 6/2022 92,47 s DPH 9928294720 4.7.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
154 7. 44/2022 zviazanie časopisov 40,00 s DPH 4.7.2022 SILVESTER, Komárno Malá Jarková 14, 945 01 Komárno 34097961 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
155 7. práce vykonávané technikom PO 60,00 bez DPH Mandátna zmluva 1.7.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
156 7. ochrana objektu 6/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 1.7.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
157 7. 45/2022 predplatné časopisov 198,00 s DPH 1.7.2022 DUEL-PRESS,Bratislava Bajkalská 19/B,82101 Bratislava 35722517 Ing. Mária Fabóová 1.8.2022
158 6. Nákup CNG 88,20 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 30.6.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
159 6. 43/2022 nákup záložiek 219,00 s DPH 28.6.2022 KEMAR,Hurbanovo 1.mája 2752, 947 01 Hurbanovo 47341319 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
160 6. nákup stravných lístkov 7/2022 1286,23 s DPH kúpna zmluva 24.6.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
161 6. 42/2022 nákup hyg. potrieb 59,68 s DPH 23.6.2022 Kúpeľne Galaxy,Partizánske Šimonovnianska 30/111,Partizánske 46964720 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
162 6. 40/2022 predplatné časopisu 61,90 s DPH 22.6.2022 News and Holding a.s. Eisteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
163 6. 38/2022 nákup tonerov 157,99 s DPH 22.6.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
164 6. poistenie majetku 1.7.-1.10.2022 695,50 s DPH 660413651 20.6.2022 Kooperatíva, Bratislava Štefanovičova 4,81623 Bratislava 585441 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
165 6. elektrina 5/2022 209,76 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 20.6.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
166 6. kúrenie Palatínova 6/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 20.6.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
167 6. 39/2022 videoslužby – grant FPU 100 bez DPH 20.6.2022 TéKa, Komárno Eötvösa 43/6, 945 01 Komárno 42204909 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
168 6. 36/2022 preklad zmluvy 60 bez DPH 15.6.2022 COMMIXIXTIM, Komárno Rákocziho 237/16, 94501 Komárno 52404439 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
169 6. kúrenie Eötvösa 5/2022 388,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 15.6.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
170 6. 34/2022 propagačný materiál – grant FPU 100 s DPH 15.6.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
171 6. 33/2022 grafická príprava prop.mat. – grant FPU 300 s DPH 15.6.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
172 6. 124/2022 predplatné časopisov 3.Q.2022 751,93 s DPH 14.6.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
173 6. nájomné 6/2022 1649,04 bez DPH nájomná zmluva 9.6.2022 Dom Matice slovenskej,Komárno Nám.M.R.Štefánika 6,94501 Komárno 35610905 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
174 6. telefón 5/2022 90,92 s DPH 9928294720 6.6.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
175 6. práce vykonávané technikom PO 60 bez DPH Mandátna zmluva 6.6.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
176 6. školenie 40 s DPH prihláška 6.6.2022 RVC,Nitra Fraňa Mojtu 18,94901 Nitra 34006656 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
177 6. splátka KIS DAWINCI 6/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 3.6.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
178 6. ochrana objektu 5/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 1.6.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 1.7.2022
179 5. elektrina 4/2022 292,85 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 31.5.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
180 5. nákup CNG 46,12 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.5.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
181 5. služby STP WINPAM 6/22-3/2023 72,90 s DPH 113/2018 31.5.2022 IVES,Košice Čsl.armády 20,041 18 Košice 162957 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
182 5. Nákup stravných lístkov 5/2022 1529,08 s DPH kúpna zmluva 27.5.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
183 5. 22/2022 bábkové divadlo – grant FPU 240 bez DPH 26.5.2022 Kultúrny spolok,Okoč Námestie Mája 363/16, 930 28 Okoč 42288321 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
184 5. 32/2022 nákup tonerov 265,20 s DPH 25.5.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
185 5. 18/2022 beseda – grant FPU 400 bez DPH 24.5.2022 Lazsoláp Kulturális Szolgáltató,Budapešť Németvolgyi út 73, 1124 Budapešť 20625416 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
186 5. 28/2022 zabezpečenie občerstvenia – grant FPU 300 s DPH 23.5.2022 FEKETE L.U.I.K.,Komárno Pevnostný rad 142, 945 01 Komárno 34694366 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
187 5. 27/2022 prenájom zosilov.techniky – grant FPU 150 s DPH 23.5.2022 FEKETE L.U.I.K.,Komárno Pevnostný rad 142, 945 01 Komárno 34694366 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
188 5. 30/2022 revízia komínov – Palatínova 21 bez DPH 20.5.2022 Vojtech Horváth-kominár,Okoličná na Ostrove Štúrova 15, 946 13 Okoličná na Ostrove 47169567 v.z. Stanislava Pelantová 3.6.2022
189 5. 26/2022 fotografické služby – Grant FPU 200 s DPH 19.5.2022 UNO PHOTO,Komárno Ul.J.Selyeho 5/6,94501 Komárno 47169567 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
190 5. odd.dospelých služby MVS 4,10 bez DPH 18.5.2022 Štátna vedecká knižnica,Banská Bystrica Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica 35987006 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
191 5. 24/2022 divadelné predstavenie – grant FPU 362 bez DPH 16.5.2022 THE ART,Radvaň nad Dunajom č.d. 212, 946 38 Radvaň nad Dunajom 52188264 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
192 5. kúrenie Eötvösa 4/2022 388,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 11.5.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
193 5. služby STP WINPAM 3/2022-5/2022 24,30 s DPH 113/2018 11.5.2022 IVES,Košice Čsl.armády 20,041 18 Košice 162957 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
194 5. kúrenie Palatínova 5/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 10.5.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
195 5. 23/2022 divadelné predstavenie – grant FPU 560 bez DPH 9.5.2022 THE ART,Radvaň nad Dunajom č.d. 212, 946 38 Radvaň nad Dunajom 52188264 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
196 5. nájomné 5/2022 1649,04 bez DPH nájomná zmluva 9.5.2022 Dom Matice slovenskej,Komárno Nám.M.R.Štefánika 6,94501 Komárno 35610905 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
197 5. práce vykonávané technikom PO 60 bez DPH Mandátna zmluva 6.5.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing Mária Fabóová 3.6.2022
198 5. splátka KIS DAWINCI 5/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 6.5.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
199 5. 20/2022 štvrťročná revízia EPS 90 s DPH 3.5.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
200 5. ochrana objektu 4/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 3.5.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
201 5. voda Eötvösa 1.12.21-14.4.2022 203,69 s DPH 97/99 3.5.2022 KOMVaK,Komárno E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
202 5. telefón 4/2022 93,55 s DPH 9928294720 3.5.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 3.6.2022
203 4. nákup CNG 101,91 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 30.4.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
204 4. 21/2022 beseda – grant FPU 200 bez DPH 28.4.2022 RG.F,s.r.o. Nová Polhora 52, 04444 Kráľovce 51221659 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
205 4. 19/2022 nákup časopisu 22,90 s DPH 27.4.2022 News and Holding a.s. Eisteinova 25, 851 01 Bratislava 472562281 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
206 4. 17/2022 nákup čistiacich prostriedkov 100,93 s DPH 27.4.2022 SUN DESIGN Malá Jarková 10, 945 01 Komárno 36534200 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
207 4. nákup stravných lístkov 5/2022 1538,54 s DPH kúpna zmluva 26.4.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
208 4. kúrenie Palatínova 3/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 25.4.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
209 4. elektrina 3/2022 254,15 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 22.4.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
210 4. 15/2022 nákup reklam.tašiek – grant FPU 93,60 s DPH 19.4.2022 Willex Ul.roľníckej školy 10,945 01 Komárno 35964723 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
211 4. 15/2022 nákup tonera 52,80 s DPH 19.4.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
212 4. kúrenie Evötvösa 3/2022 388,60 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 11.4.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
213 4. nájomné 4/2022 1649,04 bez DPH nájomná zmluva 11.4.2022 Dom Matice slovenskej,Komárno Nám.M.R.Štefánika 6,94501 Komárno 35610905 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
214 4. poplatok za vyjadrenie k projektu 18,00 s DPH 97/99 8.4.2022 KOMVaK,Komárno E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
215 4. 14/2022 nákup tonera 134,40 s DPH 7.4.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
216 4. telefón 3/2022 95,38 s DPH 9928294720 5.4.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
217 4. splátka KIS DAWINCI 4/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 5.4.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 5.5.2022
218 4. pripojenie elektr.zariadenia 639,90 s DPH Zmluva o pripojení 1.4.2022 Západoslov.distribučná,Bratislava Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 Ing. Mária Fabóová 29.4.2022
219 4. ochrana objektu 3/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 1.4.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 29.4.2022
220 3. Nákup CNG 43,30 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.3.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
221 3. práce vykonávané technikom PO 60 bez DPH Mandátna zmluva 31.3.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
222 3. 14/2022 nákup tonera 24 s DPH 31.3.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
223 3. komunálny odpad 2022 120,12 bez DPH VZN č.16/2019 30.3.2022 MESTO KOMÁRNO Nám.gen Klapku 1/1,94501 Komárno 306525 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
224 3. komunálny odpad 2022 120,12 bez DPH VZN č.16/2019 30.3.2022 MESTO KOMÁRNO Nám.gen Klapku 1/1,94501 Komárno 306525 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
225 3. preplatok za kúrenie Eötvösa 2021 -3 607,55 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 29.3.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
226 3. 13/2022 predplatné časopisu 5,90 bez DPH 28.3.2022 Univerzita M.Belu, Banská Bystrica Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
227 3. nákup stravných lístkov 4/2022 1 412,58 s DPH kúpna zmluva 28.3.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária fabóová 1.4.2022
228 3. daň z nehnuteľnosti 2022 1 490,62 bez DPH rozhodnutie č.118982/2022 23.3.2022 MESTO KOMÁRNO Nám.gen Klapku 1/1,94501 Komárno 306525 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
229 3. poistenie majetku 1.4.-1.6.2022 695,50 s DPH 660413651 21.3.2022 Kooperatíva, Bratislava Štefanovičova 4,81623 Bratislava 585441 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
230 3. elektrina 2/2022 266,38 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 18.3.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
231 3. 10/2022 Nákup umelých kvetov -grant FPU 254,40 bez DPH 17.3.2022 Krisztián Beke, Čičov 29.augusta 479/13, 946 19 Čičov 40856721 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
232 3. voda Palatínova 7.9.-2.3.2022 33,12 s DPH 97/99 14.3.2022 KOMVaK,Komárno E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
233 3. voda Palatínova 7.9.-2.3.2022 261,26 s DPH 97/99 14.3.2022 KOMVaK,Komárno E.B.Lukáča 25, 94501 Komárno 36537870 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
234 3. 11/2022 poplatok za doménu 14,94 s DPH 14.3.2022 WEBGLOBE-YEGON,Bratislava Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava 36306444 Ing.Mária Fabóová 1.4.2022
235 3. nájomné 3/2022 1 646,04 bez DPH nájomná zmluva 10.3.2022 Dom Matice slovenskej,Komárno Nám.M.R.Štefánika 6,94501 Komárno 35610905 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
236 3. kúrenie Palatínova 3/2022 838,46 bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 10.3.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
237 3. 51/2021 predplatné časopisu 9,80 bez DPH 10.3.2022 Univerzita M.Belu, Banská Bystrica Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
238 3. 124/2021 predplatné časopisov II.Q.2022 751,11 s DPH 10.3.2022 Slovenská pošta,Bratislava Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
239 3. kúrenie Eötvösa 2/2022 536,26 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 8.3.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
240 3. splátka KIS DAWINCI 3/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 8.3.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
241 3. telefón 2/2022 92,71 s DPH 9928294720 8.3.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
242 3. Práce vykonávané technikom PO 60 bez DPH Mandátna zmluva 3.3.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
243 3. Ochrana objektu Palatínova 2/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 2.3.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 1.4.2022
244 2. Nákup stravných lístkov 3/2022 1660,00 s DPH kúpna zmluva 28.2.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
245 2. Nákup CNG 49,03 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 28.2.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
246 2. administratívny poplatok 29,70 bez DPH administratívny poplatok 22.2.2022 Fond na podporu umenia,Bratislava Cukrová 14, 81108 Bratislava 30856868 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
247 2. elektrina 1/2022 279,30 s DPH Zmluva o preúčtovaní spotreb.elek.energie 17.2.2022 Nitriansky samosprávny kraj,Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
248 2. administratívny poplatok 20 bez DPH administratívny poplatok 16.2.2022 Fond na podporu nár.menšín,Bratislava Cukrová 14, 81108 Bratislava 51049775 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
249 2. Kúrenie Palatínova 2/2022 838,46 s DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 16.2.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
250 2. 7/2022 Nákup tonerov 253,20 s DPH 15.2.2022 PROFITECHNIK,Komárno Okoličná na Ostrove 414,94613 Okoličná na Ostrove 40856071 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
251 2. 8/2022 revízia hasiacich prístrojov 102 s DPH 14.2.2022 PYROKOM,Komárno Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno 18048455 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
252 2. Kúrenie Eötvösa 1/2022 1 377,85 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 14.2.2022 COM-therm,Komárno Miletičova 55, 82109 Bratislava 36525782 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
253 2. 9/2022 servisné práce 183,80 s DPH 14.2.2022 IT partner, Komárno Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno 36565521 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
254 2. práce vykonávané technikom PO 60 bez DPH Mandátna zmluva 11.2.2022 TECH-PO, Komárno Ďulov Dvor,Stredná 7,94501 Komárno 33941289 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
255 2. Nájomné 2/2022 1649,04 bez DPH nájomná zmluva 10.2.2022 Dom Matice slovenskej,Komárno Nám.M.R.Štefánika 6,94501 Komárno 35610905 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
256 2. telefón 1/2022 93,25 s DPH 9928294720 7.2.2022 Slovak Telekom, Bratislava Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
257 2. Splátka KIS DAWINCI 2/2022 203,48 s DPH 12-2008, dodatok č.3 4.2.2022 SVOP, Bratislava Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
258 2. 6/2022 Nákup časopisu 37,60 s DPH 3.2.2022 Matica Slovenská, Martin P.Mudroňa 1, 03601 Martin 179027 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
259 2. Kúrenie Palatínova 1/2022 838,46 bez DPH kúrenia Palatínova 1/2022 3.2.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
260 2. Ochrana objektu 1/2022 37,20 s DPH 098/PCO/2019 2.2.2022 Griff, Komárno Bratislavská cesta 3192, 94501 Komárno 36551538 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
261 2. 3/2022 Revízia EPS 120 s DPH 1.2.2022 KOMBIT ALARM,Komárno Elektrárenská 5,94501 Komárno 31420095 Ing. Mária Fabóová 1.3.2022
262 1. Nákup CNG 13,67 s DPH 041/16/CNG, dodatok č.1 31.1.2022 SPP CNG, Bratislava Mlynské nivy 44/a,Bratislava 35815256 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
263 1. Nákup stravných lístkov 2/2022 1 475,56 € s DPH kúpna zmluva 26.1.2022 UP DEJEUNER, Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava 31396674 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
264 1. 5/2022 Nákup domény 11,99 € s DPH 26.1.2022 Websupport,Bratislava Karadžičova 12, 82108 Bratislava 36421928 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
265 1. Kúrenie Palatínova vyuč.1.7.-31.12.2021 256,78 € bez DPH zmluva o spoločnej správe čl. III bod 3. 25.1.2022 Podunajské múzeum, Komárno Palatínova 13, 94501 Komárno 36102881 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
266 1. 4/2022 Nákup umel.kvetov FPU-grant 396,39 € s DPH 23.1.2022 LUCULLUS, Bratislava Pribinova 4, 81109 Bratislava 50169971 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
267 1. 2/2022 Nákup umel.kvetov FPU-grant 106,38 € s DPH 18.1.2022 LUCULLUS, Bratislava Pribinova 4, 81109 Bratislava 50169971 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
268 1. 67/2020 Vyúčtovanie Fin.spravodajca 2021 12,05 € s DPH 13.1.2022 Poradca podnikateľa, Žilina Martina Rázusa 23 A,01001 Žilina 1 31592503 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
269 1. 1/2022 Nákup časopisov ÚJ SZÓ 198,00 € s DPH 10.1.2022 DUEL-PRESS,Bratislava Bajkalská 19/B,82101 Bratislava 35722517 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
270 01. x splátka KIS DAWINCI 1/2022 203,48 € s DPH 12-2008,dodatok č.3 10.1.2022 SVOP, spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2,841 04 Bratislava 30775264 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022
271 01. x nájomné 1/2022 1649,04 bez DPH Zmluva o nájme nebyt. priestorov 10.1.2022 Dom Matice slovenskej Nám.M.R.Štefánika 6,94501 Komárno 35610905 Ing. Mária Fabóová 1.2.2022