Cenník

Cenník

1. Poplatky za registráciu (zápisné) na 12 mesiacov

 • deti do 15 rokov                                                                             2,- €
 • študenti od 16 do 24 rokov
  (študenti VŠ po predložení platného dokumentu o štúdiu)           5,- €
 • dospelí čitatelia                                                                               6,- €
 • dôchodcovia nad 65 rokov                                                              3,- €
 • držitelia preukazu ZŤP, nevidiaci a slabozrakí                                1,- €
 • jednorazový poplatok za využitie prezenčných služieb knižnice     1,- €

2. Sankčné poplatky za oneskorené vrátenie knižničných jednotiek

Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu stanovenú Knižničným a výpožičným poriadkom knižnica stanoví nasledovné sankcie:

 dospelí a mládeždeti do 15 r.
Upozorňujúce sms zdarma zdarma
Prvá upomienka1,50,- €1,- €
Druhá upomienka3,- € 1,50,- €
Tretia upomienka6,- €3,- €
Riaditeľská upomienka10,- €10,- €

Používateľ hradí poplatky za všetky upomienky, na ktoré vznikol knižnici nárok z dôvodu oneskoreného vrátenia vypožičaného dokumentu. Výška poplatku za upomienky sa spočítava podľa počtu upomienok.

3. Ostatné sankčné poplatky 

3.1 strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu

dospelí1,- €
deti do 15 rokov 0,50 €

3.2 Poškodenie čiarového kódu                                      2,- €

3.3 Strata kľúča z odkladacej skrinky                                             3,- €

4. Poplatky za používanie niektorých služieb knižnice

 • Rezervácia knižničného dokumentu                                      0,50,- €
 • Rešeršné služby
  manipulačný poplatok za vyhotovenie rešerše 3,- €
  za výstup z elektronických databáz (1 záznam) 0,20 €

5. Medziknižničné výpožičné služby

 • poplatok za vybavenie objednávky                                          1,- €
 • za poskytnutie výpožičky dokumentu z inej knižnice               3,- €

Medziknižničná výpožičná služba z fondov UK Bratislava

 • papierová kópia článku do 5 strán                                                                    0,50,- €
 • za každú stranu nad 5 strán A4                                                                         0,10,- €
 • digitálna kópia článku do 5 strán                                                                      0,50,- €
 • za každú ďalšiu stranu – 1 strana                                                                      0,10,- €

6. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby

 • poplatok za vybavenie objednávky                                                                    1,- €
 • za poskytnutie výpožičky dokumentu z inej knižnice                                        3,- €
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc:
 • výpožička originálu dokumentu z ČR                                                                4,50,- €
 • papierová kópia článku 1 strana A4                                                                  0,20,- €
 • výpožička originálu dokumentu z Národní knihovny Praha                     9,60,- €
 • papierová kópia článku 1-40 strán z fondov NK Praha                                9,60,- €
 • za každú ďalšiu stranu nad 40 strán                                                                  0,20,- €
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov iných zahraničných knižníc:
 • výpožička originálu dokumentu                                                                         15,- €
 • papierová kópia článku za 1-40 strán                                                               5,50,- €
 • za každú ďalšiu stranu nad 40 strán                                                                  0,20,- €
 • výpožička originálu dokumentu z The British Library                                 25,- €
 • papierová kópia článku 1-40 strán z The British Library                              16,- €

Poplatky za MVS a MMVS z českých a iných zahraničních knižníc sa prirátavajú k poplatkom KJSZ v Komárne.

7. Reprografické služby

 • kopírovanie
 • 1 strana A4                                                                                                            0,20 €
 • 1 strana A3                                                                                                            0,30 €
 • výstup z PC (tlač)
 • 1 strana A4                                                                                                            0,20 €
 • 1 strana A3                                                                                                            0,30 €
 • scanovanie
 • 1 strana                                                                                                                 0,20 €

    8. Náhrady za stratené dokumenty

 • Materiálna náhrada
 • dodanie výtlačku toho istého dokumentu
 • nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia zodpovedného pracovníka
 • Finančná náhrada
 • za stratu dokumentu z oblasti krásnej literatúry 2x cena knihy + 5,-€

manipulačný poplatok

 • Za stratu dokumentu z oblasti odbornej literatúry 2x cena knihy + 8,-€

manipulačný poplatok

december 2022

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Udalosti pre november

29th

Udalosti pre november

30th

Udalosti pre december

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

2nd

Udalosti pre december

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

6th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

19th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

27th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

30th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

31st

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj