Cenník

Cenník

1. Poplatky za registráciu (zápisné) na 12 mesiacov

deti do 15 rokov     2,- €
študenti od 16 do 24 rokov
(študenti VŠ po predložení platného dokumentu o štúdiu)   
5,- €
dospelí čitatelia 6,- €
dôchodcovia nad 65 rokov 3,- €
držitelia preukazu ZŤP, nevidiaci a slabozrakí    1,- €
jednorazový poplatok za využitie prezenčných služieb knižnice1,- €

2. Sankčné poplatky za oneskorené vrátenie knižničných jednotiek

Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu stanovenú Knižničným a výpožičným poriadkom knižnica stanoví nasledovné sankcie:

 dospelí a mládeždeti do 15 r.
Upozorňujúce sms zdarma zdarma
Prvá upomienka1,50,- €1,- €
Druhá upomienka3,- € 1,50,- €
Tretia upomienka6,- €3,- €
Riaditeľská upomienka10,- €10,- €

Používateľ hradí poplatky za všetky upomienky, na ktoré vznikol knižnici nárok z dôvodu oneskoreného vrátenia vypožičaného dokumentu. Výška poplatku za upomienky sa spočítava podľa počtu upomienok.

3. Ostatné sankčné poplatky 

3.1 strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu

dospelí1,- €
deti do 15 rokov 0,50 €

3.2 Poškodenie čiarového kódu                                      2,- €

3.3 Strata kľúča z odkladacej skrinky                                             3,- €

4. Poplatky za používanie niektorých služieb knižnice

 • Rezervácia knižničného dokumentu                                      0,50,- €
 • Rešeršné služby
  manipulačný poplatok za vyhotovenie rešerše 3,- €
  za výstup z elektronických databáz (1 záznam) 0,20 €

5. Medziknižničné výpožičné služby

 • manipulačný poplatok                                           4,- €

Medziknižničná výpožičná služba z fondov UK Bratislava

 • papierová kópia článku do 5 strán                                                                    0,50,- €
 • za každú stranu nad 5 strán A4                                                                         0,10,- €
 • digitálna kópia článku do 5 strán                                                                      0,50,- €
 • za každú ďalšiu stranu – 1 strana                                                                      0,10,- €

6. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby

 • manipulačný poplatok                                                                     4,- €
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc:
 • výpožička originálu dokumentu z ČR                                                                4,50,- €
 • papierová kópia článku 1 strana A4                                                                  0,20,- €
 • výpožička originálu dokumentu z Národní knihovny Praha                     9,60,- €
 • papierová kópia článku 1-40 strán z fondov NK Praha                                9,60,- €
 • za každú ďalšiu stranu nad 40 strán                                                                  0,20,- €
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov iných zahraničných knižníc:
 • výpožička originálu dokumentu                                                                         15,- €
 • papierová kópia článku za 1-40 strán                                                               5,50,- €
 • za každú ďalšiu stranu nad 40 strán                                                                  0,20,- €
 • výpožička originálu dokumentu z The British Library                                 25,- €
 • papierová kópia článku 1-40 strán z The British Library                              16,- €

Poplatky za MVS a MMVS z českých a iných zahraničních knižníc sa prirátavajú k poplatkom KJSZ v Komárne.

7. Reprografické služby

 • kopírovanie
 • 1 strana A4                                                                                                            0,20 €
 • 1 strana A3                                                                                                            0,30 €
 • výstup z PC (tlač)
 • 1 strana A4                                                                                                            0,20 €
 • 1 strana A3                                                                                                            0,30 €
 • scanovanie
 • 1 strana                                                                                                                 0,20 €

    8. Náhrady za stratené dokumenty

 • Materiálna náhrada
 • dodanie výtlačku toho istého dokumentu
 • nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia zodpovedného pracovníka
 • Finančná náhrada
 • za stratu dokumentu z oblasti krásnej literatúry 2x cena knihy + 5,-€

manipulačný poplatok

 • Za stratu dokumentu z oblasti odbornej literatúry 2x cena knihy + 8,-€

manipulačný poplatok

máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti pre máj

1st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

3rd

Udalosti pre máj

4th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

5th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

6th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

7th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

8th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

9th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

10th

Udalosti pre máj

11th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

12th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

13th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

14th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

15th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

16th

17:00 - 19:00

Cineama 2024

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Udalosti pre máj

17th

Udalosti pre máj

18th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

19th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

20th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

21st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

24th

Udalosti pre máj

25th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

26th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

27th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

28th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

29th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

30th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

31st

Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj