Pre školy, škôlky

Pre školy, škôlky

V  Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne ponúkame hravé programy pre žiakov základných a študentov stredných škôl na celé dopoludnie a tiež na jednu vyučovaciu hodinu. Stretnutia trvajú zvyčajne 45 minút a sú spojené s rôznymi témami/vyučovacími hodinami v súlade s potrebami, úrovňou vedomostí a učebnými osnovami danej vekovej kategórie/ročníka.

Programy na celé dopoludnie

Programy prebiehajú paralelne ( najviac v 4 skupinách), v budove knižnice, na rôznych oddeleniach. Skupiny sú vytvorené na základe  ročníkov a počtu žiakov . V jednom čase sa uskutočnia maximálne 4 programy s prestávkami každých 45 minút. Celý dopoludňajší program trvá približne 3,5 hodiny: hravou formou dopĺňa školské osnovy, oboznamuje so spôsobmi a prostriedkami využívania knižnice a získavania informácií.

Samostatné, 45-minútové programy podľa ročníkov

Ak chce škola navštíviť knižnicu len na jednu vyučovaciu hodinu, vieme zabezpečiť aj samostatné programy pre rôzne ročníky. Tie vždy súvisia s učebnými osnovami daného ročníka.

Knižničné programy pre škôlkarov a mladších žiakov ZŠ

Pre najmenších organizujeme tematické programy súvisiace s aktuálnym ročným obdobím, sviatkami, životným prostredím, zachovávaním tradícií a pod. Počas stretnutí sa deti oboznamujú s danou tematikou prostredníctvom počúvania a dramatizácie rozprávok (bábkové a  papierové divadelné predstavenia), hier, kvízov a remeselných činností.

Malá ukážka z našej ponuky:

Budovanie tímu: práca v malých skupinách: pohybové hry podporujúce budovanie tímu a sebapoznávanie pod vedením knihovníka (Prosíme, informujte nás vopred, ak máte deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré môže rušiť vyššia hlasitosť počas hry alebo majú problémy s pohybovými prvkami. Radi by sme zohľadnili ich potreby. Ďakujeme)

Zábavné hodiny literatúry – príklady:

  • typy rozprávok, hravé spracovanie rozprávkových prvkov, jazykové hry (porekadlá, príslovia), krížovky, hľadanie pokladu, kvízy (odporúča sa pre 5.-6. ročník)
  • Biblia a biblické príbehy ako základ európskej kultúry – umelecké a literárne adaptácie, knižné odporúčania – hry, kvízy, hľadanie pokladu (odporúča sa pre 5.-9. ročník + stredná škola)
  • Grécka mytológia ako základ európskej kultúry – umelecké a literárne adaptácie, knižné odporúčania – hry, kvízy, hľadanie pokladu (odporúča sa pre 7.-9. ročník + stredná škola)

Hry zamerané na získavanie knižničných zručností na  detskom oddelení: hravé spoznávanie knižnice a jej služieb  (tematické usporiadanie kníh, abecedné poradie, vyhľadávanie vo fonde, používanie on-line katalógu atď.), hľadanie pokladu, krížovky, prehlbovanie literárnych vedomostí (odporúča sa pre 5. – 6. ročník)

Hry zamerané na získavanie knižničných zručností na oddelení pre dospelých: hravé spoznávanie knižnice  a jej služieb (tematické usporiadanie kníh, abecedné poradie, vyhľadávanie vo fonde, používanie on-line katalógu atď.), hľadanie pokladu, krížovky, prehlbovanie literárnych vedomostí (odporúča sa pre 7.-9. ročník + stredná škola)

Ak máte záujem o našu ponuku, kontaktujte nás a dohodnite si návštevu. Programy je možné prispôsobiť Vašim individuálnym potrebám.

Tešíme sa na Vás!

máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti pre máj

1st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

3rd

Udalosti pre máj

4th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

5th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

6th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

7th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

8th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

9th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

10th

Udalosti pre máj

11th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

12th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

13th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

14th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

15th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

16th

17:00 - 19:00

Cineama 2024

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Udalosti pre máj

17th

Udalosti pre máj

18th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

19th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

20th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

21st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

24th

Udalosti pre máj

25th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

26th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

27th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

28th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

29th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

30th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

31st

Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj