Výpožičné služby

Výpožičné služby

Absenčné požičiavanie mimo knižnice

 • používateľ si môže absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov (spolu zo všetkých oddelení).
 • výpožičná lehota: knihy na jeden mesiac
 • výpožičná lehota: periodiká (denníky staršie ako jeden deň, časopisy staršie ako jeden týždeň) na jeden týždeň
 • zvukové knihy na dva týždne výhradne členom Únie nevidiacich a slabozrakých, občanom v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov: preukaz ZŤP, ŤZP/S; odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný).
 • dokumenty z príručnej knižnice na jeden až dva týždne

Prezenčné požičiavanie v knižnici

 • fondy študovne okrem periodík na požičiavanie mimo knižnicu
 • regionálne dokumenty
 • zvukové dokumenty
 • dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a
  medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby pri ktorých tak stanovila poskytujúca knižnica

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Predĺženie výpožičnej lehoty je možné požiadať max. 2 krát a to

 1. pri osobnej návšteve knižnice,
 2. telefonicky:
  1. hlavná budova knižnice ul. Eötvösa č.35 telefónne číslo 035/772596
  2. pobočka na ul. Palatínovej č.8 telefónne číslo 035/7713552.
 3. online (cez online katalóg – Prihlásiť sa) – na stránke knižnice kliknite na Online katalóg, potom po prihlásení (Prihlásiť sa) vyberte príslušné dokumenty a kliknite na Predĺžiť tituly. Môžete tak urobiť najskôr 7 dní pred koncom výpožičnej lehoty, a to až 2-krát v prípade dokumentov, ktoré ešte nie sú v stave upozornenia alebo predplatené inému čitateľovi.

Medziknižničná výpožičná služba, Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho výpožičky (alebo fotokópie časti dokumentu) z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), alebo zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). Knižnica zabezpečí čitateľovi dokument cez MVS alebo MMVS na základe predloženia vyplnenej a podpísanej žiadanky. Poplatky za sprostredkovanie výpožičiek MVS a MMVS sú uvedené v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Udalosti pre júl

1st

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

3rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

4th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

5th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

6th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

7th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

8th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

9th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

10th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

11th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

12th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

13th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

14th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

15th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

16th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

17th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

18th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

19th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

20th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

21st

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

24th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

25th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

26th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

27th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

28th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

29th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

30th

Žiadne udalosti
Udalosti pre júl

31st

Žiadne udalosti
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj