Výpožičné služby

Výpožičné služby

Absenčné požičiavanie mimo knižnice

 • používateľ si môže absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov (spolu zo všetkých oddelení).
 • výpožičná lehota: knihy na jeden mesiac
 • výpožičná lehota: periodiká (denníky staršie ako jeden deň, časopisy staršie ako jeden týždeň) na jeden týždeň
 • zvukové knihy na dva týždne výhradne členom Únie nevidiacich a slabozrakých, občanom v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov: preukaz ZŤP, ŤZP/S; odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný).
 • dokumenty z príručnej knižnice na jeden až dva týždne

Prezenčné požičiavanie v knižnici

 • fondy študovne okrem periodík na požičiavanie mimo knižnicu
 • regionálne dokumenty
 • zvukové dokumenty
 • dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a
  medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby pri ktorých tak stanovila poskytujúca knižnica

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Predĺženie výpožičnej lehoty je možné požiadať max. 2 krát a to

 1. pri osobnej návšteve knižnice,
 2. telefonicky:
  1. hlavná budova knižnice ul. Eötvösa č.35 telefónne číslo 035/772596
  2. pobočka na ul. Palatínovej č.8 telefónne číslo 035/7713552.
 3. online (cez online katalóg – Prihlásiť sa) – na stránke knižnice kliknite na Online katalóg, potom po prihlásení (Prihlásiť sa) vyberte príslušné dokumenty a kliknite na Predĺžiť tituly. Môžete tak urobiť najskôr 7 dní pred koncom výpožičnej lehoty, a to až 2-krát v prípade dokumentov, ktoré ešte nie sú v stave upozornenia alebo predplatené inému čitateľovi.

Medziknižničná výpožičná služba, Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho výpožičky (alebo fotokópie časti dokumentu) z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), alebo zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). Knižnica zabezpečí čitateľovi dokument cez MVS alebo MMVS na základe predloženia vyplnenej a podpísanej žiadanky. Poplatky za sprostredkovanie výpožičiek MVS a MMVS sú uvedené v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

september 2023

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Udalosti pre september

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

2nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

6th

Udalosti pre september

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

19th

Udalosti pre september

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

27th

Udalosti pre september

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

30th

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj