Výpožičné služby

Výpožičné služby

Absenčné požičiavanie mimo knižnice

 • používateľ si môže absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov (spolu zo všetkých oddelení).
 • výpožičná lehota: knihy na jeden mesiac
 • výpožičná lehota: periodiká (denníky staršie ako jeden deň, časopisy staršie ako jeden týždeň) na jeden týždeň
 • zvukové knihy na dva týždne výhradne členom Únie nevidiacich a slabozrakých, občanom v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov: preukaz ZŤP, ŤZP/S; odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný).
 • dokumenty z príručnej knižnice na jeden až dva týždne

Prezenčné požičiavanie v knižnici

 • fondy študovne okrem periodík na požičiavanie mimo knižnicu
 • regionálne dokumenty
 • zvukové dokumenty
 • dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a
  medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby pri ktorých tak stanovila poskytujúca knižnica

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Predĺženie výpožičnej lehoty je možné požiadať max. 2 krát a to

 1. pri osobnej návšteve knižnice,
 2. telefonicky:
  1. hlavná budova knižnice ul. Eötvösa č.35 telefónne číslo 035/772596
  2. pobočka na ul. Palatínovej č.8 telefónne číslo 035/7713552.
 3. online (cez online katalóg – Prihlásiť sa) – na stránke knižnice kliknite na Online katalóg, potom po prihlásení (Prihlásiť sa) vyberte príslušné dokumenty a kliknite na Predĺžiť tituly. Môžete tak urobiť najskôr 7 dní pred koncom výpožičnej lehoty, a to až 2-krát v prípade dokumentov, ktoré ešte nie sú v stave upozornenia alebo predplatené inému čitateľovi.

Medziknižničná výpožičná služba, Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho výpožičky (alebo fotokópie časti dokumentu) z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), alebo zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). Knižnica zabezpečí čitateľovi dokument cez MVS alebo MMVS na základe predloženia vyplnenej a podpísanej žiadanky. Poplatky za sprostredkovanie výpožičiek MVS a MMVS sú uvedené v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

december 2022

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Udalosti pre november

29th

Udalosti pre november

30th

Udalosti pre december

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

2nd

Udalosti pre december

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

6th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

19th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

27th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

30th

Žiadné podujatie
Udalosti pre december

31st

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj