Pro Libri

Pro Libri

Občianske združenie PRO LIBRI bolo založené ako dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb so spoločným záujmom o zveľaďovanie a posilňovanie právneho vedomia, historického a národného povedomia, predovšetkým v dosiahnutí vzdelanosti a informovanosti občanov, hlavne so zameraním na:

– zabezpečenie informačných zdrojov knižnice

– informatizáciu a internetizáciu knižnice

– knižnično – informačné služby znevýhodneným používateľom

– vzdelávanie knižničných pracovníkov formou doškolovaní, školení, kurzov, organizovania vzdelávacích aktivít

– príprava náročnejších kultúrno

– spoločenských podujatí

– edičnú činnosť

– klubové činnosti

– informačnú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže

– nákup informačných technológií

– zabezpečovanie ochrany knižničného fondu.

Členmi OZ sú pracovníci knižnice, dozor nad jeho činnosťou vykonáva kuratórium. V stanovách sme sa zaviazali, že peniaze získané občianskym združením sa použijú na nákup literatúry, prípadne na finančné zabezpečenie akcií usporiadaných pod záštitou našej organizácie.

Formy získavania financií budú nasledovné:

– peňažné dary od fyzických osôb vrátane 2% z daní

– peňažné dary od právnických osôb vrátane 2% z daní

– granty

Pre prispenie formou poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby máme pre vás pripravené tlačivo. Môžete si ho vyzdvihnúť v knižnici na ulici Eötvösa č. 35, na pobočke na Palatínovej ulici č. 8. Ďalšia možnosť je stiahnuť si tlačivo z našej webovej stránky, nájdete ho v Hlavnom menu v sekcii Dokumenty/Formulár pre poukázanie 2% z dane.

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:    IČO : 42048125 , Právna forma: Občianske združenie , Obchodné meno: PRO LIBRI , Adresa: Eötvösa 35, 945 33 Komárno.

Svoje príspevky môžete odovzdať na ktoromkoľvek oddelení a pracovisku knižnice, alebo je možné poukázať finančné prostriedky aj na účet občianskeho združenia –  IBAN: SK13 7500 0000 0040 0428 2808. Vecné dary prijímame po schválení kuratóriom (kancelárske potreby, ceny na akcie pre deti, …)

Radi privítame Vaše návrhy a pripomienky a to buď osobne na sekretariáte riaditeľstva knižnice alebo písomne na adresu: PRO LIBRI, Eötvösa 35,945 33 Komárno, či elektronickou formou: sekretariat@kniznicakomarno.sk

Pevne veríme, že občianske združenie „PRO LIBRI“ bude prospešným sprostredkovateľom medzi darcami a knižnicou a tak spoločnými silami zdokonalíme naše fondy k spokojnosti každého návštevníka. Budeme sa snažiť pracovať tak, aby pozitívne zmeny boli čo najviditeľnejšie a tak si získať Vašu dlhodobú dôveru. Ďakujeme.

apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Udalosti pre apríl

1st

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

3rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

4th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

5th

Udalosti pre apríl

6th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

7th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

8th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

9th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

10th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

11th

Udalosti pre apríl

12th

Udalosti pre apríl

13th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

14th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

15th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

16th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

17th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

18th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

19th

Udalosti pre apríl

20th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

21st

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

24th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

25th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

26th

Udalosti pre apríl

27th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

28th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

29th

Žiadne udalosti
Udalosti pre apríl

30th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

3rd

Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj