Pro Libri

Pro Libri

Občianske združenie PRO LIBRI bolo založené ako dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb so spoločným záujmom o zveľaďovanie a posilňovanie právneho vedomia, historického a národného povedomia, predovšetkým v dosiahnutí vzdelanosti a informovanosti občanov, hlavne so zameraním na:

– zabezpečenie informačných zdrojov knižnice

– informatizáciu a internetizáciu knižnice

– knižnično – informačné služby znevýhodneným používateľom

– vzdelávanie knižničných pracovníkov formou doškolovaní, školení, kurzov, organizovania vzdelávacích aktivít

– príprava náročnejších kultúrno

– spoločenských podujatí

– edičnú činnosť

– klubové činnosti

– informačnú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže

– nákup informačných technológií

– zabezpečovanie ochrany knižničného fondu.

Členmi OZ sú pracovníci knižnice, dozor nad jeho činnosťou vykonáva kuratórium. V stanovách sme sa zaviazali, že peniaze získané občianskym združením sa použijú na nákup literatúry, prípadne na finančné zabezpečenie akcií usporiadaných pod záštitou našej organizácie.

Formy získavania financií budú nasledovné:

– peňažné dary od fyzických osôb vrátane 2% z daní

– peňažné dary od právnických osôb vrátane 2% z daní

– granty

Pre prispenie formou poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby máme pre vás pripravené tlačivo. Môžete si ho vyzdvihnúť v knižnici na ulici Eötvösa č. 35, na pobočke na Palatínovej ulici č. 8. Ďalšia možnosť je stiahnuť si tlačivo z našej webovej stránky, nájdete ho v Hlavnom menu v sekcii Dokumenty/Formulár pre poukázanie 2% z dane.

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:    IČO : 42048125 , Právna forma: Občianske združenie , Obchodné meno: PRO LIBRI , Adresa: Eötvösa 35, 945 33 Komárno.

Svoje príspevky môžete odovzdať na ktoromkoľvek oddelení a pracovisku knižnice, alebo je možné poukázať finančné prostriedky aj na účet občianskeho združenia –  IBAN: SK13 7500 0000 0040 0428 2808. Vecné dary prijímame po schválení kuratóriom (kancelárske potreby, ceny na akcie pre deti, …)

Radi privítame Vaše návrhy a pripomienky a to buď osobne na sekretariáte riaditeľstva knižnice alebo písomne na adresu: PRO LIBRI, Eötvösa 35,945 33 Komárno, či elektronickou formou: sekretariat@kniznicakomarno.sk

Pevne veríme, že občianske združenie „PRO LIBRI“ bude prospešným sprostredkovateľom medzi darcami a knižnicou a tak spoločnými silami zdokonalíme naše fondy k spokojnosti každého návštevníka. Budeme sa snažiť pracovať tak, aby pozitívne zmeny boli čo najviditeľnejšie a tak si získať Vašu dlhodobú dôveru. Ďakujeme.

september 2023

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Udalosti pre september

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

2nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

6th

Udalosti pre september

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

19th

Udalosti pre september

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

27th

Udalosti pre september

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

30th

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj