Kňižné tipy

Isaac Asimov zomrel pred 29 rokmi. Poznáte dielo tohto výnimočného človeka?

Isaac Asimov sa narodil do židovskej rodiny 2. januára 1920 v Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republike a keď mal tri roky, jeho rodičia emigrovali do Spojených štátov. Vyrastal v Brooklyne, rodičia viedli obchod so zmiešaným tovarom a už od mala sa prejavoval ako nadané dieťa. Napríklad ako päťročný vedel čítať, vo veku jedenásť rokov písal sci-fi príbehy a niektoré časopisy začali tieto jeho príbehy vydávať.

Asimov však nevyštudoval žurnalistiku alebo humanitné vedy, ako by sa mohlo zdať, že sa bude jeho život uberať. Vyštudoval na Columbijskej Univerzite v roku 1939 a v roku 1948 získal titul Ph.D. v oblasti chémie. Zaujímavosťou je, že hoci sa hneď po získaní titulu zamestnal na Univerzite v Bostone, prvých desať rokov mu formálne nevyplácali plat. Očividne ho nepotreboval, pretože už v tomto čase bol úspešným autorom.

„Asimovovu kariéru môžeme rozdeliť na niekoľko časových úsekov. V jeho začiatkoch dominovala sci-fi tvorba, ktorá začala poviedkami v roku 1939. To trvalo do roku 1958, kedy bol vydaný román The Naked Sun. Nasledovalo obdobie populárno-vedeckých prác, občas doplnených vedeckou fantastikou. V ďalšom štvrťstoročí napísal iba štyri vedecko-fantastické romány. Od roku 1982 datujeme druhú časť jeho vedecko-fantastickej tvorby, ktorá začala vydaním Foundation’s Edge. Odvtedy až do smrti napísal množstvo pokračovaní jeho predchádzajúcich románov snažiac sa prepojiť ich do jedného celku.“

V roku 1942 začal s písaním poviedok o Foundation („Nadácia“), ktoré neskôr vyšli ako Foundation Trilogy: Foundation (1951), Foundation and Empire (1952) a Second Foundation(1953). Hovoria o zrútení a znovuvytvorení galaktickej ríše vo vesmíre.

Vo svojom diele Run-Around z roku 1942 publikoval svoju predstavu o robotoch ako o nadradenej rase, ktorú vďaka diktatúre budeme môcť ovládať. Mnohé poviedky o robotoch vyšli v zbierke I, Robot (1950). V Run-Around sformuloval tri zákony robotiky, ktorými sa mali riadiť roboty a inteligentné stroje. (zdroj)

Jedná sa o tieto tri zákony, ktoré sa za desaťročia stali akýmsi logickým oporným pilierom celého sci-fi žánra:

  • Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené.
  • Robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom.
  • Robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom.

Neskôr Asimov v diele Robots and Empire vydal ďalší nultý zákon robotiky s nasledovným znením:

  • Robot nesmie ublížiť ľudstvu a ani svojou nečinnosťou dopustiť, aby ľudstvu bolo ublížené
foto: Envato Elements

Neboli to však iba sci-fi knihy a poviedky, ktorými Asimov obohatil svet. Symbolicky od roku 1957, kedy bol vypustený Sputnik, prvá umelá družica Zeme, sa venoval predovšetkým písaniu vedeckých článkov. Vďaka tejto tvorbe sa stal z Amisova významný popularizátor vedy, azda jeden z prvých v novodobej histórii ľudstva.

Zomrel mimoriadne nešťastnou súhrou okolností. Keď mu v roku 1983 voperovali bypass srdca, priamo na operačnej sále bol nakazený vírusom HIV. Pre neskoršie zdravotné komplikácie vyplývajúce z AIDS zomrel v 6. apríla 1992. Asimov bol dvakrát ženatý a mal dve deti – syna a dcéru.

2022.02.02.
wadmin

máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti pre máj

1st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

3rd

Udalosti pre máj

4th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

5th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

6th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

7th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

8th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

9th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

10th

Udalosti pre máj

11th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

12th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

13th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

14th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

15th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

16th

17:00 - 19:00

Cineama 2024

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Udalosti pre máj

17th

Udalosti pre máj

18th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

19th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

20th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

21st

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

24th

Udalosti pre máj

25th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

26th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

27th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

28th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

29th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

30th

Žiadne udalosti
Udalosti pre máj

31st

Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj