Aktuality

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto odborného pracovníka – knihovníka

2023.05.04.
Admin SZJK

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Eötvösa 35, 945 33 Komárno do 19.5.2023.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • Štruktúrovaný životopis uchádzača
  • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • Iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť
  • Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Kvalifikačné predpoklady:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie knihovník, príp. vysokoškolské vzdelanie odbory: knižničná a informačná veda, pedagogické vzdelanie, kulturológia alebo editorstvo, vydavateľstvo
  • Ovládanie slovenského jazyka a maďarského jazyka slovom aj písmom
  • Počítačové zručnosti

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Dokumenty k žiadosti:


Ďalšie články

Medzinárodný deň gramotnosti Medzinárodný deň gramotnosti

8. september je Medzinárodným dňom gramotnosti, ktorý sa od roku 1966 koná každoročne. Cieľom…...

2023.09.08.
O Z N A M O Z N A M

Vážení čitatelia a návštevníci! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Knižnica Józsefa Szinnyeiho bude 4. septembra…...

2023.08.31.
Podujatia na september Podujatia na september

...

2023.08.30.

september 2023

Po
Ut
Str
Štv
Pia
sob
Ned
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Udalosti pre september

1st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

2nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

3rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

4th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

5th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

6th

Udalosti pre september

7th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

8th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

9th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

10th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

11th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

12th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

13th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

14th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

15th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

16th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

17th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

18th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

19th

Udalosti pre september

20th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

21st

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

22nd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

23rd

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

24th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

25th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

26th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

27th

Udalosti pre september

28th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

29th

Žiadné podujatie
Udalosti pre september

30th

Žiadné podujatie
Zriaďovateľ knižnice
Nitriansky Samosprávny kraj