Celé Slovensko číta deťom Celé Slovensko číta deťom

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne sa zapojila do podujatia Celé Slovensko číta deťom.Týždeň čítania deťom sa realizoval v knižnici na…...

2022.03.11.
Vzácne chvíle u nás Vzácne chvíle u nás

Chodiť do knižnice, kde si môžeme vychutnať útulný, veselý a farebný interiér s neopakovateľnou atmosférou ticha a vôňou kníh, sú…...

2022.05.03.
Marec mesiac knihy Marec mesiac knihy

Aj naša knižnica sa zapojila do podujatia Marec mesiac knihy. Vrámci podujatia navštívilo vyše 60 škôlkarov detské oddelenie knižnice Józsefa…...

2022.08.24.
„ DETI POTREBUJÚ KNIHY“ „ DETI POTREBUJÚ KNIHY“

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne by touto cestou chcela vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili (alebo sa v budúcnosti plánujú…...

2022.05.20.
PREBIEHA REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA EÖTVÖSOVEJ ULICI PREBIEHA REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA EÖTVÖSOVEJ ULICI

V novembri 2020 sa začalo s vnútornou a vonkajšou rekonštrukciou budovy Knižnice Józsefa Szinnyeiho na Eötvösovej ulici. Takmer 40-ročná budova…...

2022.05.20.
Metodické školenie pre knihovníkov Metodické školenie pre knihovníkov

Cieľom vzdelávania je dosiahnuť, aby boli knihovníci schopní samostatne spĺňať úlohy knihovníka a plánovať podujatia. Knihovníci si osvoja vyhovujúcu metodickú,…...

2021.07.11.
Rozlúčka so zimou Rozlúčka so zimou

Témou tohtoročných prvých detských aktivít pod názvom ROZPRÁVKOVÝ KÚTIK bola „Rozlúčka so zimou – Očakávanie jari“. Deti si pomocou knihovníčok,…...

2022.09.12.
PRINES KNIHU – ZOBER KNIHU PRINES KNIHU – ZOBER KNIHU

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne sa, ako každý rok aktívne zapojila do série podujatí Marec – mesiac knihy. Tento rok…...

2022.05.20.